Klasztor Cystersów w Alvastra - panorama

Alvastra ro niewielka miejscowość w południowej Szwecji, położona w pobliżu wschodniego brzegu jeziora Wetter. Tym co przyciąga tu wielu turystów oraz miłośników architektury sakralnej są tu pozostałości średniowiecznego Klasztoru Cystersów (Alvastra kloster). Jest to jedno z najstarszych opactw cysterskich w całej Skandynawii, które założone zostało w 1143 roku przez mnichów przybyłych z francuskiego klasztoru w Clairvaux. Fundatorem świątyni był pierwszy król Szwecji z dynastii Swerkerydów - Swerker I Starszy. Klasztor związany był z dynastią Swerkerydów przez cały okres jej panowania w Szwecji. Świątynia stanowiła miejsce pochówków królów szwedzkich. W okresie swojej świetności opactwo pozostawało największym tego typu obiektem w całej Szwecji, a wywodzący się stąd mnisi założyli trzy nowe opactwa: w Varnhem, Juliciue oraz Gudsbeberga. Z klasztorem związana była także św. Brygida, której mąż Ulf zmarł w świątyni w 1344 roku, a ona sama mieszkała w Alvastra aż do swego wyjazdu do Rzymu. Kasata klasztoru nastąpiła w XVI wieku, kiedy to królowie szwedzcy przeszli na luteranizm. Wkrótce potem mnisi zostali przepędzeni z opactwa, a wszystkie dobra opactwa przeszły na własność państwa. Od tego czasu zaniedbana i opuszczona świątynia zaczęła popadać w coraz to większą w ruinę. Materiał z rozebranych budynków opactwa posłużył m.in. do budowy pobliskiego zamku królewskiego w Vadstena. Obecnie zabezpieczone ruiny klasztoru udostępnione są dla zwiedzających.

Ciekawostki

  • W Alvastra ma swój początek średniowieczny szlak pielgrzymi łączący dziewięć klasztorów w Östergötlandzie.

mail

Multimedia