Opactwo Cystersów Kamp - panorama

Kamp-Lintfort to miasto w zachodnich Niemczech, położone w Dolnej Nadrenii. Jednym z ciekawszych zabytków jest tu usytuowane na obrzeżach miasta średniowieczne opactwo cystersów. Świątynia założona została w 1123 roku przez 13 mnichów lotaryńskiego klasztoru Morimond, będącego odłamem założycielskiego klasztoru cystersów Citaux. Fundatorem klasztoru był ówczesny arcybiskup Kolonii, Fryderyk I. Opactwo było pierwszym cysterskim klasztorem w Niemczech, dzięki czemu przyciągnęło wielu fundatorów, co przyczyniło się do jego bogactwa i potęgi. Na przełomie XIV i XV wieku świątynia została w znacznej mierze rozbudowana, jednak w dobie reformacji w czasie jednej z wojen religijnych została dotkliwie zniszczona i w konsekwencji opuszczona przez zakonników. Odbudowa klasztoru rozpoczęła się wraz z powrotem mnichów w drugiej połowie XVII wieku. W 1802 roku po przyłączeniu Nadrenii do Francji i sekularyzacji dóbr kościelnych klasztor został rozwiązany, a zabudowania sprzedano. Dopiero w drugiej połowie XX wieku powrócili tu cystersi. W latach 1986-1990 przeprowadzona została gruntowna renowacja ogrodów klasztornych.

mail

Multimedia