Bigorski Monastyr św. Jana Chrzciciela - panorama

Rostusza to niewielka miejscowość w zachodniej Albanii, położona w pobliżu albańskiej granicy. Jednym z ciekawych zabytków jest tu usytuowany w pobliżu miasteczka Bigorski Monastyr św. Jana Chrzciciela (Sv. Jovan Predtecza). Według kroniki klasztornej świątynia założona została już w XI wieku, jednak inne historyczne źródła pisane wskazują na XVI wiek, kiedy to niewielka lokalna cerkiew została rozbudowana w rozległy kompleks klasztorny. Najcenniejszym zabytkiem całego założenia jest znajdujący się w cerkwi pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela wielopoziomowy ikonostas (ozdobna pokryta ikonami ściana znajdująca się między miejscem ołtarzowym a nawą dla wiernych), który wykonany został przez przez znanego rzeźbiarza Petara Filipowa.

mail