Zamek Rheinfels - panorama

Sankt Goar to niewielka miejscowość w zachodnich Niemczech, położona nad rzeką Ren. Jednym z ciekawszych zabytków są tu usytuowane w pobliżu miasteczka monumentalne ruiny Zamku Rheinfels (Burg Rheinfels). Warownia wzniesiona została w XIII wieku na polecenie hrabiego Katzenelnbogen Dytryka II Bogatego. Niespełna wiek później za staraniem hrabiego Wilhelma I twierdza została gruntownie rozbudowana stając się jednym z najsilniej umocnionych zamków nadreńskich. Gdy w 1479 roku dynastia z Katzenelnbogen wymarła, posiadłość przypadła landgrafom Hesji. W XVI wieku protestancki landgraf Filip rozbudował zamek w stylu renesansowym. Wtedy też posiadłość stała się jednym z ważniejszych ośrodków jednej z gałęzi dynastii heskiej, stanowiąc siedzibę władców Hesji-Rheinfels. Ostatecznie zamek został zniszczony przez rewolucyjne wojska francuskie i od tego czasu popadł w ruinę. W późniejszym czasie jego mury posłużyły jako materiał budowlany dla pobliskiej twierdzy Ehrenbreitstein. W 1843 roku ówczesny książę Wilhelm pruski (późniejszy cesarz Wilhelm I Hohenzollern) wykupił zamek i dzięki czemu uratował go od dalszej rozbiórki. Obecnie w najlepiej zachowanych i odrestaurowanych częściach zamku znajduje się luksusowy hotel, restauracja oraz muzeum.

mail

Multimedia