Prizren - panorama

Prizren to miasto w południowym Kosowie (Serbia), położone w pobliżu granicy z Albanią u podnóża pasma górskiego Szarska Planina (Šar Planina). Jest to drugie co do wielkości miasto Kosowa i zarazem jeden z ważniejszych ośrodków turystycznych regionu. Historia Prizren sięga czasów bizantyjskich, kiedy to znajdowała się tu mała osada, która w późniejszych wiekach rozrosła się w ważny ośrodek handlowy regionu. W 1455 roku miasto zostało zdobyte i zajęte przez armię osmańską. Pod panowaniem tureckim pozostawało aż do 1912 roku, kiedy to w czasie pierwszej wojny bałkańskiej zostało przejęte przez wojska serbskie i włączone do Królestwa Serbii. W marcu 2004 roku w czasie zamieszek (tzw. pogromy marcowe) Albańczycy zbezcześcili i spalili wiele chrześcijańskich świątyń. Ucierpiała wtedy także będąca jednym z najcenniejszych zabytków miasta XII wieczna prawosławna cerkiew Bogurodzicy Ljeviškiej. Żeby zapobiec dalszym zniszczeniom i dewastacji świątyni władze serbskie podjęły starania o wpisanie jej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Do najważniejszych zabytków miasta zaliczyć możemy m in. będący jednym z symboli miasta kamienny Stary Most, XIV wieczny klasztor Zbawiciela, XIV wieczne ruiny klasztoru Świętych Archaniołów, górującą nad miastem Twierdzę Kalaja, XVII wieczny meczet Sinan Paszy, XII wieczną cerkiew klasztorną Bogorodicy Ljeviškiej (spaloną podczas pogromów marcowych) oraz znajdujący się w południowej części miasta turystyczny rejon Shadervan.

mail

Multimedia