Monaster Gračanica - panorama

Monaster Gračanica założony został przez serbskiego króla Stefana Milutin w 1321 roku. Wzniesiony został w miejscu dawnej świątyni pochodzącej prawdopodobnie z VI wieku. Stanowi obecnie jeden z cenniejszych zabytków sztuki bizantyjsko-serbskiej. Klasztor znajduje się w pobliżu kosowskiego miasta Prisztina. Wnętrze świątyni ozdobione jest freskami pochodzącymi z XIV wieku, przedstawiającymi portrety fundatorów (króla Milutina i królowej Jeleny) oraz cykle ikonograficzne ze Starego i Nowego Testamentu. W 2006 roku Monaster Gračanica został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

mail