Felix Romuliana - panorama

Felix Romuliana to znajdujące się w niewielkiej miejscowości Gamzigrad (w pobliżu miasta Zajecar) ruiny starożytnego późno-rzymskiego ufortyfikowanego kompleksu pałacowego. Pałac ten wybudowany został na przełomie III i IV wieku n.e. przez pochodzącego z Ilirii rzymskiego cesarza Galeriusza (Gaius Valerius Galeriusz Maximianus 250-311 rok n.e.). Jego budowa rozpoczęta została po zwycięstwie wojsk cesarza nad Persami, które przyniosło mu sławę i uwielbienie. Przez wieki budowla ta pozostawała w zapomnieniu. Odkryta została ponownie dopiero w XIX wieku, a prace archeologiczne odsłaniające ruiny przeprowadzone zostały dopiero w drugiej połowie XX wieku. W skład kompleksu archeologicznego wchodzą m in. świątynia, pałac cesarski, zarys murów obronnych, liczne posągi oraz mauzoleum cesarza i jego matki (Romuli). W 2007 roku ruiny rzymskiego Pałacu Galeriusza zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

mail

Multimedia