Monaster Devič - panorama

Monaster Devič to dawnej męski, a obecnie żeński klasztor prawosławny na terytorium Kosowa, położony w pobliżu miasta Srbica. Założycielem monasteru był święty mnich Joannicjusz z Deviča, który wybudował tu pierwsze obiekty sakralne. Oficjalnym zaś założycielem klasztoru jest Đurađ Branković, który tym wydarzeniem chciał upamiętnić swoją zmarłą córkę. W czasie II wojny światowej monaster został spalony przez Albańczyków. Po wojnie nastąpiła jego odbudowa, jednak w czasie zamieszek anty-serbskich w marcu 2004 roku klasztor został ponownie spalony. W jakiś czas po tym wydarzeniu nastąpiła kolejna odbudowa monasteru i obecnie jest on wpisany na listę zabytków Serbii o szczególnym znaczeniu.

mail