Kiernów - panorama

Kiernów (Kernavė) to niewielka miejscowość w środkowej części Litwy, położona na prawym brzegu rzeki Wilii, około 35 km w kierunku północno zachodnim od Wilna. Tym co przyciąga tu wielu turystów są pozostałości pierwszej stolicy kraju zwane także Litewską Troją. Według miejscowych legend pierwszy gród założony został tu już w 1040 roku przez mitycznego księcia Kiernusa (odpowiednik naszego Kraka). Był on wnukiem Palemona, rzymskiego protoplasty Litwinów. Najstarsze zapiski historyczne o Kiernowie pojawiają się dopiero w dokumentach pochodzących z 1279 roku. To właśnie tutaj znajdowało się centrum religijne pogańskiej Litwy. Funkcje stołeczne gród pełnił do 1230 roku, kiedy to książę Ryngold przeniósł stolicę do Nowogródka. Mimo to Kiernów nadal miał wielkie znacznie, bowiem tutaj miały miejsce koronacje wielkich książąt litewskich (w 1242 roku Mendoga, a w 1295 jego syna Wojsiełka). Tutaj też organizowane były ważne narady państwowe. W 1387 roku na pamiątkę przyjęcia religii katolickiej Władysław Jagiełło ufundował w Kiernowie kościół (jeden z siedmiu pierwszych na Litwie). W 1792 roku gród otrzymał prawa miejskie, jednak nigdy nie rozwinął się w znaczący ośrodek. Obecnie znajduje się tu rezerwat historyczno-archeologiczny. W skład całego kompleksu wchodzi m.in. pięć grodzisk: Góra Zamkowa (dawna siedziba Wielkich Książąt Litewskich), Góra Ofiarna, Góra Lizdejki (siedziba najwyższego kapłana), Grodzisko Krywejkiszki (strażnica zwiadowcza grodu Kiernów) oraz Tron Mendoga. Ponadto znajdują się tu zarysy fundamentów dawnego drewnianego kościoła św. Mikołaja, drewniana kaplica oraz ufundowana w 1856 roku przez Stanisława Romera późno klasycystyczna kaplica grobowa Romerów. W sąsiedztwie stanowiska archeologicznego znajduje się wybudowany w latach 1910-1920 neogotycki kościół Matki Boskiej Szkaplerznej (Kernavės Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia). W 2004 roku stanowisko archeologiczne w Kiernowie zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Ciekawostki

  • W okolicy Kiernowa, nieopodal wioski Ojrany (przy drodze prowadzącej z Dukszt do Kiernowa) znajduje się ogromny kamień z zagadkowymi runicznymi napisami, których nie udało się w pełni odczytać po dziś dzień. Według jednej z miejscowych legend jest to pamiątka po miejscu kultu z czasów przedchrześcijańskich. Inna zaś głosi, że napis wykonany został przez wojska Napoleona i stanowi zaszyfrowaną wiadomość o miejscu ukrycia wielkiego skarbu. Liczne doły w pobliżu świadczą o tym, że poszukiwano go tu już nie raz, jednak jak do tej pory nikomu się nie udało ich odnaleźć.

mail

Multimedia