Twierdza Palamidi - panorama

Palamidi to monumentalna średniowieczna twierdza w Grecji, położona we wschodniej części Peloponezu na malowniczym skalistym wzgórzu (216 metrów n.p.m.) na obrzeżach miasta Nauplion (na wschód od wzgórza Akronauplia). Forteca ta wzniesiona została w latach 1686-1715 przez Wenecjan i nazwana na cześć antycznego herosa Palamedesa (syna króla Eubei - Naupliosa). Głównym projektantem twierdzy został wybitny francuski inżynier de Salle. Pięciokątna warownia składa się z ośmiu bastionów połączonych ze sobą potężnym murem kurtynowym w którym znajduje się kilka bram. Bastiony stojące na różnych poziomach nazwano współcześnie imionami mitycznych greckich bohaterów. Wkrótce po wybudowaniu forteca została zdobyta i zajęta przez oddziały tureckie. W ich posiadaniu warownia pozostawała aż do 1821 roku, kiedy to odbita została przez greckich powstańców dowodzonych przez Theodorosa Kolokotronisa. Twierdza Palamidi przetrwała do czasów obecnych w praktycznie idealnym stanie i dziś stanowi jeden z najlepszych przykładów wenecko-tureckiej architektury militarnej w całej Helladzie. Wewnątrz murów fortecy urządzone zostało Muzeum Historyczne. Do twierdzy dostać się można od zachodnich fortów przez zwieńczoną sygnaturka i ozdobioną płaskorzeźbią weneckiego lwa bramę św. Marka. Prowadzi do niej blisko 900 kamiennych schodów. Ich pokonanie w pełnym słońcu może stanowić spore obciążenie dla organizmu, jednak mozolną wspinaczkę rekompensuje przepiękna panorama Zatoki Argolidzkiej, Nauplionu oraz górujących nad nim na sąsiednim wzgórzu (85 metrów n.p.m.) ruin twierdzy Akronafplia.

mail

Multimedia