Jaskinia Harmaniecka - panorama

Dolný Harmanec to niewielka miejscowość w środkowej Słowacji, położona w Dolinie Harmanieckiej, na pograniczu Gór Krzemnickich i Wielkiej Fatry. Jedną z ciekawszych atrakcji turystycznych, jest tu usytuowana w pobliżu wioski Jaskinia Harmaniecka zwana także Białą Jaskinią. Grota ta powstała ona w skutek orogenezy alpejskiej. Mimo miejscowa ludność znała i wykorzystała pierwszą komorę jaskini od niepamiętnych czasów to reszta korytarzy odkryta i dokładnie zbadana przez speleologów została dopiero w 1932 roku. W czasie II wojny światowej okoliczni mieszkańcy wykorzystywali grotę jako kryjówkę przed okupantem. Dla szerszej publiczności jaskinia udostępniona została dopiero w 1950 roku, kiedy to przygotowana została trasa turystyczna. Całkowita długość korytarzy jaskini wynosi około 2,7 km z czego tylko około kilometra udostępnione jest dla zwiedzających. Grota charakteryzuje się niezwykle bogatą i urozmaiconą szatą naciekową z licznymi stalaktytami i stalagmitami. Posiada także bogatą faunę, zimuje w niej przeszło dziesięć gatunków nietoperzy. Osobliwością jaskini jest charakterystyczna warstwa mleka wapiennego, pokrywająca większość form krasowych, dzięki czemu przybierają one śnieżnobiałą barwę (stąd właśnie jej nazwa Biała Jaskinia). Jednym jej symbolów jest charakterystyczny stalagmit przypominający do złudzenia biały wazon. Jedna z miejscowych legend głosi, że gdy uda nam się wrzucić monetę do jego wnętrza to spełnią się nasze marzenia.

Jaskinia Harmaniecka - Plan

local_offer Ceny biletów
- normalny: 6 EUR
- ulgowy: 3 EUR
mail