Monastyr Humor - panorama

Gura Humora to niewielka miejscowość w północnej Rumunii, położona w dolinie rzeki "humor". Nazwa ta pochodzi od węgierskiego słowa "humor", które w wolnym tłumaczeniu oznacza "szybka woda". Jedną z ciekawszych atrakcji turystycznych jest tu usytuowany w pobliżu miasteczka nad brzegiem rzeki prawosławny klasztor (Mănăstirea Humorului) z cerkwią pod wezwaniem Zaśnięcia Bogurodzicy. Pierwotna świątynia wzniesiona została tu już na przełomie XIV i XV wieku. Inicjatorem jej budowy był jeden z dostojników na dworze Aleksandra Dobrego. Budowa obecnego klasztoru rozpoczęła się zaś dopiero w 1530 roku na polecenie Wielkiego Kanclerza Teodora Bubuioga za wstawiennictwem ówczesnego hospodara Mołdawii, Piotra Raresza. Główna cerkiew całego założenia została bogato ozdobiona kolorowymi freskami przestawiającymi sceny z życia świętych. Ich wykonanie nadzorował sam mistrz Toma z Suczawy o czym świadczy pozostawiony podpis na murach budowli. Malowidła te zadziwiają wręcz swoją monumentalnością oraz harmonią ciepłych kolorów. Ikonograficznie i typologicznie stanowią rozwinięcie wcześniejszej tradycji malarstwa mołdawskiego. Niespełna wiek później świątynia otoczona została potężnymi murami obronnymi, które w późniejszym czasie zostały rozebrane. Jedyna pozostałością po nich jest dziś znajdująca się we wschodniej części dziedzińca okazała wieża strażnica, która obecnie pełni funkcje dzwonnicy. W 1993 roku Monastyr Humor wraz z innymi malowanymi cerkwiami Bukowiny został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

mail

Multimedia