Zamek Hammershus - panorama

Malownicze ruiny średniowiecznego zamku Hammershus, stanowią jedną z największych atrakcji turystycznych duńskiej wyspy Bornholm. Warownia ta wzniesiona została w połowie XIII wieku na polecenie ówczesnego arcybiskupa Lund (obecnie Szwecja) - Jakuba Erlandsena. Twierdza usytuowana została na północnym krańcu wyspy na stromych zboczach granitowego masywu Hammeren. Praktycznie od samego początku istnienia zamek stanowił obiekt sporów i walk pomiędzy arcybiskupstwem, a monarchami Danii. Gdy w 1259 roku wojska arcybiskupa zniszczyły znajdującą się w centrum wyspy twierdzę Lilleborg, Hammershus stał się główną siedzibą władz Bornholmu. W 1522 roku warownia wraz z całą wyspą w ramach spłaty długu została przejęta na 50 lat przez niemiecką Lubekę. Wtedy też miała miejsce ostatnia większa rozbudowa twierdzy, która nadał jej ostateczny kształt. W owym czasie oprócz potężnych obwarowań w skład całego kompleksu zamkowego wchodziły także liczne budynki mieszkalne dla wojska, areszt, kościół zamkowy, kuchnia, kilka spichlerzy, stajnie i obory oraz browar. Mimo stosunkowo dużej wysokości nad poziomem morza (około 75 metrów), budowniczym udało się w obrębie budowli utworzyć także dwa stawy z wodą pitną, które przetrwały do dziś. Na początku XVII wieku z uwagi na rozwój artylerii warownia utraciła swoje znaczenie strategiczne i od tego czasu zaniedbana zaczęła popadać w coraz to większą ruinę. W kolejnych wiekach mury zrujnowanego zamku wykorzystywane były jako budulec dla mieszkańców okolicznych wsi, a także i twierdzy na wyspie Christiansø. Stan ten trwał do 1822 roku kiedy to władze duńskie nadały pozostałościom warowni status zabytku. Obecnie w pełni zabezpieczone i rozległe ruiny zamku Hammershus stanowią jeden z największych tego typu obiektów jakie spotkać dziś można w północnej Europie. Najstarszy i największy element całego założenia stanowi okazała XIII wieczna wieża Mantletårnet. Warto także zwrócić uwagę na prowadzący do ruin potężny średniowieczny kamienny most. Jest to jedyny tego typu zabytek jaki można spotkać dziś na terenie Danii. W pobliżu ruin w niewielkiej miejscowości Slotsgården utworzono niewielkie muzeum (Hammershus Udstillingen) w którym oprócz wielu eksponatów związanych z historią miejsca obejrzeć można także makietę obrazującą zamek z czasów jego największej świetności. Do ruin dojechać można autobusami z Rønne lub Nexø.

Zamek Hammershus - Plan

mail

Multimedia