Kopalnia w Daugbjerg - panorama

Daugbjerg to niewielka miejscowość w Danii, położona w środkowej części Jutlandii, około 16 km w kierunku zachodnim od Viborga. Główną atrakcją turystyczną jest tu znajdująca się na obrzeżach miasta dawna kopalnia wapienia. Surowiec ten wydobywano w Daugbjerg praktycznie od początku XI wieku, aż po lata pięćdziesiąte ubiegłego stulecia. W tym czasie powstała tu rozległa sieć wyrobisk oraz podziemnych korytarzy. Pozyskany w kopalni wapień wykorzystywany był głównie do budowy kościołów, domów czy klasztorów. Obecnie złoża wapienia nie są już eksplorowane, a w korytarzach i salach kopalnianych utworzone zostało muzeum. Dla odwiedzających przygotowano tu przeszło kilometrową trasę turystyczną na której rozlokowane są liczne ekspozycje obrazujące historię kopalni oraz jak ciężką pracę wykonywali niegdyś miejscowi górnicy. Ponadto obejrzeć można tu także bogata kolekcję dawnych narzędzi górniczych oraz liczącą około 60 milionów lat bogatą kolekcję skamieniałości. Z kopalnią w Daugbjerg związana jest także legenda opowiadająca historię jutlandzkiego rozbójnika Lapka Jensa Lang Kniva (odpowiednik polskiego Janosika). Rzekomo dwa wieki temu znalazł on tu schronienie i wraz z kompanami ukrył w korytarzach kopalni skarb. Obecnie dla dzieci organizowane są specjalnie wycieczki podczas których odbywa się poszukiwanie zaginionego skarbu. Ze względu na korzystne warunki klimatyczne a także niska temperaturę część korytarzy została zaadoptowana na przechowalnię serów.

mail