Kazimierz Dolny

Polska
Kraj: Polska
Kontynent: Europa
Kategoria: Miasta
Województwo: Lubelskie
Populacja: 3 485
Powierzchnia: 30 km²
Strona Internetowa: www.kazimierz-dolny.pl
GPS: N: 51°19'20.83", E: 21°56'52.34"
Kazimierz Dolny
Kazimierz Dolny - panorama

Kazimierz Dolny to zabytkowe miasto w środkowo-wschodniej Polsce (województwo Lubelskie), położone nad rzeką Wisłą. Jego początki sięgają XI wieku, kiedy to znajdowała się tu należąca do zakonu benedyktynów osada zwana Wietrzną Górą. Pod koniec XII wieku książę sandomierski Kazimierz Sprawiedliwy (1138-1194) nadał osadę wraz z okolicznymi wsiami siostrom norbertankom z krakowskiego Zwierzyńca. Przypuszcza się, że to właśnie siostry norbertanki zmieniły nazwę osady na Kazimierz, na cześć swego darczyńcy. Założenie miasta oraz budowę zamku obronnego przypisuje się jednak królowi Kazimierzowi Wielkiemu (1310-1370). Prawa miejskie, a co za tym idzie także liczne przywileje oraz ulgi Kazimierz uzyskał w pierwszej połowie XIV wieku. W owym czasie w pobliżu miasta przebiegał ważny szlak handlowy łączący Ruś ze Śląskiem i Pomorzem. W 1656 roku miasto zostało spalone przez wojska szwedzkie Karola Gustawa, a w 1831 roku 18 marca w Kazimierzu stoczona została jedna z ważniejszych bitew powstania listopadowego. Obecnie z uwagi na malownicze położenie pośród wzgórz, wielowiekową historię, oraz bogactwo architektoniczne miasto odwiedzane jest każdego roku przez setki tysięcy turystów turystów.

Zwiedzanie

Serce Kazimierza stanowi otoczony XVII wiecznymi kamieniczkami rynek. W jego sąsiedztwie na niewielkim wzgórzu znajduje się okazały renesansowy kościół farny św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja. Świątynia ta wzniesiona została w pierwszej połowie XIV wieku, a swój obecny kształt uzyskała w czasie odbudowy jaka przeprowadzona została dwa stulecia później po pożarze jaki nawiedził miasto w 1561 roku. We wnętrzu kościoła warto zwrócić uwagę na XVII wieczne organy w modrzewiowej oprawie (jedne z najstarszych w Polsce) barokowy ołtarz główny oraz pochodzącą z 1615 roku ambonę. Kolejnym cennym zabytkiem miasta są pozostałości średniowiecznego zamku z wieżą obronną. Jego początki sięgają końca XIII stulecia, kiedy to na jednym ze wzgórz wzniesiony został stołp (wieża ostatecznej obrony). Jakiś czas później w czasach panowania Kazimierza Wielkiego (1310-1370) obok wieży wybudowany został kamienny gotycki zamek. Pozostałe ważne zabytki Kazimierza to m.in. XVII wieczny kościół św. Anny, XVIII wieczna synagoga, kościół Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, ciągnące się wzdłuż Wisły XVII wieczne spichlerze oraz liczne bogato zdobione kamienice mieszczańskie. W samym mieście jak i w jego okolicach znajduje się wiele malowniczych wąwozów z których za najpiękniejszy uznawany jest Korzeniowy Dół.

Kazimierz Dolny - Góra Trzech Krzyży

Góra Trzech Krzyży

Góra Trzech Krzyży, nazywana niegdyś Górą Krzyżową, to jeden z symboli Kazimierza Dolnego i zarazem jednym z najpopularniejszych punktów widokowych w mieście. Góra znajduje się w sąsiedztwie rynku i ma wysokość około 190 metrów n.p.m. i 90 metrów nad poziomem miasta. Roztacza się z niej przepiękny widok na centrum miasta, a także malownicza dolinę Wisły, uznawaną za jeden z najpiękniejszych fragmentów Małopolskiego Przełomu Wisły. Według miejscowej tradycji krzyże znajdujące się na szczycie miały upamiętniać morową zarazę jaka nawiedziła Kazimierz na początku XVIII wieku, a także cudowne uleczenie z niej mieszkańców. Jak wykazały badania historyczne krzyże stały tu już o wiele wcześniej. Pierwsza pisemna wzmianka o Górze Krzyżowej w Kazimierzu pochodzi z XVI wieczny rękopisów. Przypuszcza się góra stanowiła także wczesnośredniowieczne miejsce kultu, o czym świadczy odkryty tu kurhan ze szczątkami ludzkimi. Być może krzyże upamiętniały także znajdujący się w tym miejscu klasztor i kaplicę sióstr Norbertanek. Drewniane krzyże wymienianie są regularnie co 30-40 lat. Obecne mają wysokość, około 8 metrów i każdy waży blisko pół tony. Postawiono je z inicjatywy miejscowej parafii w 2002 roku. Zastąpiły poprzednie postawione tu w 1972 roku.

Zdjęcia [97]
Kazimierz Dolny
Miasta Jarko· 2001
Kazimierz Dolny
Miasta Jarko· 1743
Kazimierz Dolny
Miasta Jarko· 1807
Kazimierz Dolny
Miasta Jarko· 1748
Kazimierz Dolny
Miasta Jarko· 1748
Kazimierz Dolny
Miasta Jarko· 1738
Zabytki i atrakcje w pobliżu (do 50 km)
Czy wiesz że?
W dwudziestoleciu międzywojennym budowany był swoisty Kult Józefa Piłsudskiego. Polegał on głównie na przypisywaniu Piłsudskiemu cech genialnego dowódcy, wybitnego stratega oraz wizjonera. Osobą, która także żywiła wielki szacunek i podziw dla marszałka był sam wódz III Rzeszy - Adolf Hitler. W 1935 roku w dniu pogrzebu Piłsudskiego flagi państwowe w Rzeszy na znak żałoby opuszczono do połowy masztu. Hitler uczestniczył we mszy świętej na cześć marszałka, jaka odprawiona została 18 maja 1935 roku w katedrze św. Jadwigi w Berlinie. Wzięli w niej udział także icznie wysoko postawieni przedstawiciele NSDAP i Wehrmachtu. Na początku II wojny światowej w 1939 roku po zdobyciu przez wojska niemieckie Krakowa, Hitler rozkazał wystawić straże honorowe przed grobem Piłsudskiego.
Polub nas