Uglicz - panorama

Uglicz to miasto w zachodniej Rosji, położone nad rzeka Wołgą. Rzeka w tym miejscu gwałtownie zakręca, tworząc malownicze zakole na kształt ugięcia, stąd prawdopodobnie wzięła się nazwa miasteczka. Początki Uglicza sięgają pierwszej połowy X wieku, kiedy to założona została tu pierwsza osada. W zapiskach historycznych miasto pojawia się dopiero w dokumentach historycznych pochodzących z 1148 roku. W czasach rozbicia dzielnicowego Rusi Kijowskiej Uglicz pozostawał stolicą niewielkiego księstwa (1218-1329), a w 1329 roku miejscowi książęta sprzedali swoje księstwo Wielkiemu Księstwu Moskiewskiemu. Jako miasto graniczne Księstwa Moskiewskiego, było wielokrotnie palone przez Mongołów, Litwinów i wojska Wielkiego Księstwa Twerskiego. Okres największego rozkwitu Uglicza przypada wiążę się z panowaniem syna Dymitra Dońskiego, Konstantyna oraz kniazia Andrieja Bolszego. W owym czasie miasto biło nawet własną monetę. Pod koniec XVI wieku miasto stało się świadkiem wydarzeń zapowiadających wielki kryzys dynastyczno-państwowy, który otrzymał nazwę wielkiej smuty. Po śmierci Iwana Groźnego w 1584 jego młodszy syn i jedyny następca nowego cara Fiodora, Dymitr Iwanowicz został zesłany przez Borysa Godunowa do Uglicza. Tu 15 maja 1591 ośmioletni wówczas chłopiec został znaleziony martwy z poderżniętym gardłem na dziedzińcu pałacu. Podejrzenie natychmiast padło na głównego doradcę cara, Godunowa. Oficjalne śledztwo bojara Szujskiego stwierdziło we wniosku końcowym, że śmierć Dymitra była nieszczęśliwym wypadkiem. Niewyjaśnione do końca okoliczności śmierci carewicza spowodowały później wieloletnią wojnę domową. W późniejszym czasie miasto bardzo podupadło i już nigdy nie odzyskało swojej dawnej świetności. Do rewolucji w mieście znajdowało się przeszło dwadzieścia cerkwi, ale ponad połowę z nich zburzono w pierwszych latach istnienia ZSRR.

Zwiedzanie

Jednym z najważniejszych zabytków Uglicza jest kreml w obrębie którego znajduje się kilka okazałych cerkwi. Niegdyś, w czasach panowania kniazia Andrieja Bolszego wyglądał on zupełnie inaczej. Z dawnych 11 baszt oraz bram ze zwodzonymi mostami zachowało się niewiele. Z dawnej XV wiecznej zabudowy na uwagę zasługują m.in. sale pałacu książęcego w których urządzona została ekspozycja przybliżająca zdarzenia związane z zabójstwem carewicza ze słynnym dzwonem który obwieścił jego śmierć i zesłany został do Tobolska, skąd wrócił dopiero w XIX wieku. Samo miejsce śmierci zaś upamiętnia wzniesiona w 1692 roku cerkiew Dymitra z Krwi. Świątynia ta powstała w miejscu starej drewnianej kaplicy. Pośród zabudowań kremla warto także zwrócić uwagę na Sobór Przemienienia pańskiego w którym znajduje się piękny pozłacany ikonostas. Pozostałe ważne zabytki Uglicza to m.in. XVII wieczny zespół monastyru Zmartwychwstania, monastyr Aleksiejewski z cerkwiami: Uspieńską, Joanna Priedtieczy, Rożdiestwa Priedtieczy oraz monastyr Bogojawleński z cerkwiami: Smoleńską i Fiodorowską. Miasto należy do tzw. Złotego Pierścienia Rosji.

mail

Multimedia