Zamek Trascaului - panorama

Colţeşti to niewielka miejscowość w środkowo-wschodniej Rumunii, położona u podnóża pasma górskiego Trascău. Jedną z ciekawszych atrakcji turystycznych są tu usytuowane w pobliżu miasteczka na szczycie malowniczej wysokiej skały ruiny średniowiecznego zamku obronnego. Warownia ta wzniesiona została pod koniec XIII wieku przez członków szlacheckiej węgierskiej rodziny Thoroczkay. Głównym zadaniem nowego zamku miała być ochrona okolicznych miast i wsi przed najazdami tatarskimi. W 1470 roku twierdza została zajęta przez wojska ówczesnego króla węgierskiego Macieja Korwina (1443-1490 ), a w pierwszej połowi XVI wieku w czasie powstania chłopskiego zamek został częściowo uszkodzony przez oddziały Gheorghe Doja. Po upadku powstania antyhabsburskiego i likwidacji księstwa siedmiogrodzkiego, które miało miejsce w pierwszej dekadzie XVIII wieku twierdza została zajęta i doszczętnie splądrowana przez wojska austriackie. Od tego czasu zaniedbany i opuszczony zamek zaczął popadać w coraz to większą ruinę. Z niegdyś potężnej warowni do czasów obecnych zachowały się jedynie pozostałości murów obwodowych oraz ruiny dwóch narożnych wież.

mail

Multimedia