Kościół w Hopperstad - panorama

Hopperstad to niewielka wioska w południowo-wschodniej Norwegii, położona w pobliżu miasteczka Vikøyri nad brzegiem Sognefjordu. Jednym z ciekawszych zabytków jest tu usytuowany na terenie wioski imponujący kościół klepkowy (słupowy) Hopperstad stavkirke. Świątynia wzniesiona została w 1130 roku, kiedy Hopperstad dzięki swojemu strategicznemu położeniu pozostawał jedną z ważniejszych osad nad wodami Sognefjordu. Kościół wykorzystywany był przez blisko siedem kolejnych stuleci. W tym czasie poddany został także kilku znaczącym przebudowom w czasie których m.in. wydłużono nawę, dobudowano dzwonnicę, a także utworzono południowy przedsionek z oddzielnym wejściem. Jedynym fragmentem kościoła pozostawionym z oryginalnej budowli było sklepienie pochodzące z początku XIV stulecia. W XIX wieku świątynia została poddana gruntowej renowacji, podczas której przywrócono jej pierwotny wygląd. Kościół w Hopperstad jest budowlą trójnawową, ze względu na konstrukcję zaliczaną do kościołów typu borgundzkiego. Zachodni przedsionek kościoła stanowi jeden z najwspanialszych przykładów średniowiecznego rzeźbiarstwa w Norwegii. Motywy rzeźb nawiązują do najczęstszych motywów sztuki romańskiej, która rozwijała się w tym czasie w całej Europie.

mail

Multimedia