Jaskinia Niedźwiedzia w Sonnenbühl - panorama

Sonnenbühl to niewielka miejscowość w południowych Niemczech, położona na obszarze Jury Szwabskiej. Jedną z ciekawszych atrakcji turystycznych jest tu znajdująca się w pobliżu miasta Jaskinia Niedźwiedzia (Bärenhöhle). Grota ta odkryta została w latach trzydziestych XIX wieku a dla ruchu turystycznego udostępniona została na początku XX wieku. Swoją nazwę jaskinia zawdzięcza odnalezionym w jej wnętrzu licznych szkieletów niedźwiedzi żyjących tu około 30-20 tysięcy lat temu. Grota charakteryzuje się ona bogatą szatą naciekową i jest jedną z najczęściej odwiedzanych jaskiń w Niemczech. Odwiedzając Bärenhöhle należy pamiętać o zabraniu ze sobą ciepłej odzieży gdyż w grocie przez cały rok utrzymuje się niska temperatura wahająca się w granicach od 8 do 10 stopni Celsjusza.

mail