Orheiul Vechi - panorama

Orheiul Vechi (Stary Orgiejów) to rozległy zabytkowy zespół archeologiczno-krajobrazowy w północnej Mołdawii, położony w malowniczej dolinie rzeki Răut (prawy dopływ Dniestru) pomiędzy wioskami Trebujeni i Butuceni. Meandrująca rzeka tworzy tu szeroki kanion z dwoma cyplami otoczonymi skalistymi zboczami. Strategiczne znaczenie tego rejonu doceniono już w epoce kamienia, kiedy to powstały tu pierwsze umocnienia. W późniejszym czasie osada zamieszkiwana była przez ludność geto-dacką. Z tamtego okresu do czasów obecnych przetrwały pozostałości (zbudowanej w pod koniec III wieku) dackiej fortecy Gaetic. Zdaniem twierdzy miała być ochrona mieszkańców przed częstymi najazdami plemion germańskich. Około IX wieku w Orhei pojawili się pierwsi chrześcijańscy osadnicy, a cztery stulecia później miejsce to zasiedlili Mongołowie (Tatarzy). Wkrótce potem wybudowali oni tu Szahir al-Dżedid (Nowe Miasto), które stało się jednym z głównych ośrodków Złotej Ordy. Po upadku państwa mongolskiego Orhei dostało się we władanie mołdawskiego perkułaba (kasztelana). W czasach Stefana Wielkiego osada została przekształcona w kamienną fortecę. Wybudowano wówczas także dwie cerkwie. Niekorzystne położenie Orhei na rubieżach Mołdawii powodowało, że stało się ono celem licznych najazdów. Ostatecznie podjęto decyzje o przeniesieniu twierdzy w głąb kraju (obecnie Nowy Orgiejów). Opuszczone ruiny zaczęto nazywać Starym Orhei (Orheiul Vechi). Liczne trzęsienia ziemi jakie nawiedzały osadę na przestrzeni wieków spowodowały, że większość jaskiń oraz cel mieszkalnych zapadła się do rzeki. Nie wiadomo dokładnie kiedy miejsce to zostało ponownie zasiedlone. Z zapisków historycznych wynika, że pierwszy skalny monastyr (Bosie) założony został tu w 1665 roku. Mnisi zamieszkiwali to miejsce nieprzerwanie, aż do 1816 roku. W latach 1820-1821 mieszkańcy pobliskiego Butuceni, pozbawieni własnej świątyni, zajęli opuszczoną miejscową cerkiew Peştere i wydrążyli tunel, który po dziś dzień służy za wejście do świątyni (wcześniej do monastyru dostać się można było jedynie na linach od strony rzeki). Na początku XX wieku w Orhei wzniesiono nową cerkiew uspieńską Narodzenia Matki Boskiej. Świątynia zwieńczona została charakterystyczną błękitna kopułą, a całość zaś otoczono murem obwodowym. Obecnie Orheiul Vechi stanowi dumę Mołdawii i zarazem najcenniejszą i największą atrakcję turystyczną kraju. Na terenie kompleksu odnaleźć można wszystko co jest charakterystyczne dla Mołdawii: archaiczną kulturę, skalne prawosławne monastyry, piękne cerkwie oraz liczne pamiątki i pozostałości z czasów geto-dackich i tatarskich. W skład całego kompleksu muzealnego wchodzą m in. muzeum historyczne, starożytne wykopaliska, pozostałości dackiej twierdzy, skalny monastyr Bosie, wolno stojącą dzwonnicę oraz liczne naturalne i wyżłobione w skałach przez mnichów cele mieszkalne. Atrakcje te rozmieszczone są na stosunkowo dużym obszarze, dlatego przed przystąpieniem do zwiedzania warto zaopatrzyć się w mapę.

mail

Multimedia