Jaskinie Sloupsko-Szoszówskie - panorama

Sloup to niewielka miejscowość w środkowo-wschodnich Czechach, położona około 10 km w kierunku południowo-wschodnim od miasta Boskovice na terenie obszaru chronionego zwanego Morawski Kras. Jedną z ciekawszych atrakcji turystycznych jest tu usytuowany w pobliżu miasteczka rozległy kompleks jaskiń Sloupsko-Szoszówskich. Są to jedne z najstarszych grot jakie udostępnione zostały dla ruchu turystycznego w Europie Środkowej. Cały kompleks zbadany i opisany został już w pierwszej połowie XVIII wieku przez pochodzącego z Wiednia speleologa amatora Johannesa Nagela. Pierwsi odwiedzający zaś, pojawili się tu już w 1881 roku. Jaskinie posiadają rozległy system podziemnych sal oraz korytarzy, który rozlokowany jest na dwóch poziomach. W niektórych miejscach oba piętra łączą się ze sobą tworząc ogromne podziemne przepaści. Całkowita długość korytarzy jaskini wynosi około 4,2, km z czego dla turystów udostępniona jest przeszło 1700 metrowa trasa. Zwiedzanie rozpoczyna się po przejściu ogromnego naturalnego portalu, który prowadzi do dwóch rozległych sal (Nicová i Eliščiny). Ich ściany pokrywają efektowne kalcytowe nacieki w postaci licznych stalaktytów i stalagmitów. Dalsza część trasy wiedzie przez sztuczny korytarz, którym dostać się można do jednej z największych komnat na całej trasie zwanej Starymi Skałami (Staré skály). W jej sąsiedztwie znajduje się gotycki korytarz w którym archeolodzy odkryli najwięcej pozostałości szkieletów prehistorycznych zwierząt (m.in. niedźwiedzi i lwów jaskiniowych). Osobliwością jaskini jest imponująca przepaść Nagelova. Jest to największe urwisko skalne na jakie natrafić można w całym systemie podziemnych korytarzy. Na trasie turystycznej znajduje się także słynne stanowisko archeologiczne zwane jaskinia Kůlna, gdzie odnaleziono część górnej szczęki neandertalczyka żyjącego tu kilkadziesiąt tysięcy lat temu.

Jaskinie Sloupsko-Szoszówskie - Plan

mail