Zamek w Międzyrzeczu - panorama

Międzyrzecz to miasto w województwie lubuskim, położone nad rzeką Obrą (lewy dopływ Warty). Jednym z ciekawszych zabytków są tu usytuowane na niewielkim wzniesieniu w rozwidleniu rzek Obry i Pruiny pozostałości średniowiecznego zamku obronnego. Warownia ta wzniesiona została w połowie XIV wieku z polecenia ówczesnego króla Polski - Kazimierza Wielkiego. Z początku twierdza stanowiła siedzibę kasztelanów i starostów międzyrzeckich, a w późniejszym czasie stacjonowały tu oddziały zbrojne chroniące zachodnich rubieży Rzeczypospolitej. W 1474 roku zamek został zajęty przez oddziały ówczesnego węgierskiego króla Macieja Korwina, a w 1520 roku zdobyły i zdewastowały go wojska krzyżackie. Odbudowany, ponownie został zniszczony tym razem podczas wojen szwedzkich jakie toczone były w XVII wieku. Po rozbiorach Polski, warownia wraz z okolicznymi zabudowaniami przeszła w ręce władz pruskich, które przekazały go niemieckiej rodzinie ziemiańskiej. Nowi właścicieli zaadaptowali zamek na pomieszczenia gospodarcze co przyczyniło się do jego dalszej dewastacji. Po II wojnie światowej, kiedy to Międzyrzecz ponownie znalazł się w granicach Polski, na zamku przeprowadzone zostały prace konserwatorskie, które pozwoliły zabezpieczyć go w formie trwałej ruiny. Do dziś zachował się tu otoczony fosą zarys murów obwodowych oraz dwie majestatyczne cylindryczne basteje. Obecnie zamek w Międzyrzeczu wchodzi w skład międzyrzeckiego zespołu muzealno-zamkowo-parkowego i udostępniony jest dla zwiedzających. Oprócz zamku w skład całego kompleksu wchodzą także: XVIII wieczny budynek starostwa, oficyna dworska, budynek Karczmy Dworskiej oraz zniszczony przez wojska radzieckie w 1945 roku i odbudowany po wojnie Dom Bramy.

mail