Hoorn - panorama

Hoorn to miasto w północnej Holandii położone nad jeziorem IJsselmeer, około 40 km w kierunku północnym od Amsterdamu. Jak głosi jedna z miejscowych legend miasto założone zostało w 716 roku przez Hornusa, przybranego syna ówczesnego króla Fryzów, Radboda. Zapiski historyczne wskazują jednak, że pierwszymi mieszkańcami Hoornu byli potomkowie duńskich i niemieckich kupców osiadłych na okolicznych ziemiach na początku XIV wieku. Prawa miejskie, a co za tym idzie także i liczne przywileje oraz ulgi Hoorn uzyskał 1357 roku. Szczyt rozkwitu miasta przypadł jednak dopiero na okres tzw. złotego wieku (przełom XVI i XVII stulecia), kiedy to Holandia stała się jedną z największych potęg morskich i handlowych Europy. W owym czasie do portu w Hoorn przybijały statki ze wszystkich zakątków świata, a nazwa miasta rozsławiona została, przez wielkiego holenderskiego żeglarza Willema Corneliszoona Schoutena, kiedy to opłynął on południowy kraniec Ameryki Południowej i nazwał jego najdalej wysunięty na południe skrawek Przylądkiem Horn (od nazwy swojego rodzinnego miasteczka). Okres świetności miasta zakończył się z początkiem XVIII wieku, kiedy to rozpoczął się proces zamulania portu. Obecnie Hoorn stanowi ważny holenderski ośrodek handlu produktami roślinnymi i mleczarskimi.

Zwiedzanie

Serce najstarszej części miasta stanowi rozległy plac zwany Rode Steen (Czerwony Kamień) w którego centralnym punkcie wznosi się okazały pomnik Jana Pieterszoona Coena (1587-1629), generalnego gubernatora Holenderskich Indii Wschodnich, którego największą zasługą było zmonopolizowanie handlu korzennego na rzecz ojczyzny. Naprzeciw pomnika znajduje się okazały budynek Wagi Miejskiej (Waag). Budowla ta wzniesiona została na początku XVII wieku wg projektu znanego niderlandzkiego architekta Hendricka de Kaysera (1565-1621). Niegdyś było to miejsce gdzie znajdowała się oficjalna waga miejska, z której korzystali przyjeżdżający na tag kupcy, obecnie zaś funkcjonuje tu stylowa kawiarenka. Pozostałe ważne zabytki Hoorn to m.in. XVII wieczny budynek ratusza miejskiego, usytuowany przy Rode Steen 1 dawny gmach siedziby rządu Zachodniej Fryzji (obecnie siedziba muzeum), wybudowany w drugiej połowie dwa gotyckie kościoły Noorderkerk i Oosterkerk, stanowiąca pozostałość po dawnych obwarowaniach miejskich XVI wieczna Wieża św. Marii (Maria- of Kruittoren), XIX wieczny kościół św. Cyriaka (Koepelkerk), wybudowana w pierwszej połowie XVI wieku i zwieńczona potężnym karylionem okazała Krzywa Wieża (Hoofdtoren) oraz liczne XVII i XVIII wieczne rezydencje kupieckie.

mail

Multimedia