Zamek w Szymbarku - panorama

Szymbark to niewielka miejscowość w północnej Polsce (województwo Warmińsko-Mazurskie), położona nad północnym brzegiem Jeziora Szymbarskiego, około 10 km w kierunku północno-zachodnim od Iławy. Tym co przyciąga tu wielu turystów są tu usytuowane nad brzegiem jeziora okazałe ruiny średniowiecznego zamku. Warownia wzniesiona została w drugiej połowie XIV na polecenie ówczesnego proboszcza kapituły pomezańskiej w Kwidzynie Henryka ze Skarlina (potwierdza to umieszczona nad bramą wjazdową inskrypcja). Wybudowano wówczas mury zewnętrzne, osiem baszt, ufortyfikowaną bramę oraz otaczającą całe założenie fosę z drewnianym mostem zwodzonym. Budowla miała pełnić funkcję warownej rezydencji kapitulnego repozyta (proboszcza katedralnego). W czasie wojny trzynastoletniej (1454-1466) zamek stał się główną areną walk pomiędzy stroną polską, a wojskami Zakonu Krzyżackiego. W skutek zaciekłych walk warownia została doszczętnie zniszczona i spalona. Bardzo szybko przystąpiono do odbudowy zamku, wzmacniając jego mury obronne oraz dobudowując nowe baszty. Na nic to się jednak nie zdało, bowiem już w 1520 roku został on przejęty praktycznie bez walki prze armię polską. Po sekularyzacji dóbr państwa krzyżackiego właścicielem warowni stał się ostatni wielki mistrz zakonu Albrecht Hohenzollern, który to 10 kwietnia 1525 roku złożył hołd lenny królowi Polski Zygmuntowi Staremu w Krakowie. Przekazał on zamek w ręce biskupa Erharda von Queiss, po którego śmierci warownia stała się własnością ewangelickiego biskupa Georga von Polentza. W XVII wieku zamek został przebudowany w stylu renesansowym. Pod koniec XVII wieku posiadłość dostała się pod panowanie członków hrabiowskiego pruskiego rodu Finckensteinów w którego rękach pozostawała aż do końca II wojny światowej. Pod koniec wojny zamek został przejęty przez maszerującą na Berlin Armię Czerwoną. Odchodzący żołnierze radzieccy spalili gmach razem z całym ocalałym wyposażeniem. Od tego czasu warownia pozostaje w stanie ruiny. W latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia zamek został częściowo odrestaurowany. Planowano także jego całkowitą rekonstrukcję, jednak jak do tej pory nie udało się jej przeprowadzić. Do naszych czasów dobrze zachowały się przede wszystkim mury obwodowe z 10 basztami. Do ruin przylega malowniczy park. Znajduje się w nim wiele drzew, będących pomnikami przyrody.

Ciekawostki

  • W pobliżu zamku, na okolicznym wzgórzu (w pobliżu drogi do Ząbrowa) natrafić można na zarośnięty lasem cmentarz rodowy szymbarskiej linii von Finckensteinów. Spoczywa na nim m.in. czterech w linii prostej Konradów Finck von Finckenstein oraz Getruda i Agnes - matka i córka Finckensteinów;
  • W 2018 roku ruiny zamku zostały wystawione na licytację. Cena wywoławcza budowli to 1 464 750 zł, a oszacowana wartość 1 953 000 zł.

mail