Kronsztad - panorama

Kronsztad to ufortyfikowany rosyjski port morski, położony w Zatoce Fińskiej (Morze Bałtyckie) na wyspie Kotlin, około 30 km w kierunku zachodnim od Petersburga. Założony został w 1703 roku z rozkazu ówczesnego cara Rosji, Piotra I Wielkiego, a jego głównym zadaniem miała być ochrona przyszłej stolicy Rosji - Sankt Petersburga przed wrogimi najazdami. W XVIII wieku Kronsztad stał się główną bazą utworzonej w czasie III wojny północnej Floty Bałtyckiej Rosji. Szkolono tu także przyszłych specjalistów morskich. W czasie swojej burzliwej historii fort wielokrotnie odpierał ataki wrogich flot wojennych. Wykorzystywany był m.in. podczas wojny północnej (1700-1721), wojny rosyjsko-szwedzkiej (1788-1890) czy wojny krymskiej (1853-1856). W XIX wieku miała miejsce większa rozbudowa fortu. Ważną rolę Kronsztad odegrał także w czasie rewolucji październikowej, kiedy to stał się jednym z głównych ognisk rewolucji. Pod koniec wojny domowej w Rosji w Kronsztadzie zorganizowane zostało powstanie marynarzy, które wymierzone było przeciwko władzy bolszewików. W czasie II wojny światowej bazujące w Kronsztadzie siły Floty Bałtyckiej brały udział w obronie Tallinna, a także skutecznie niosły pomoc w rozbiciu wojsk hitlerowskich pod Leningradem. Obecnie fort połączony jest ze stałym lądem drogą biegnącą po grobli przeciwpowodziowej chroniącej Petersburg.

mail

Multimedia