Zamek w Lidzbarku Warmińskim - panorama

Lidzbark Warmiński to miasto w północnej Polsce, położone widłach rzek Łyny i jej dopływu Symsarny na terenie historycznej krainy Warmii. Jednym z najcenniejszych zabytków jest tu usytuowany w samym sercu miasta imponujący zamek biskupów warmińskich. Warownia wzniesiona została w drugiej połowie XIV wieku za rządów trzech kolejnych biskupów - Jana z Miśni, Jana Striprocka i Henryka III Sorboma. Decyzja o jego budowie zapadła po przeniesieniu z pobliskiej Ornety do Lidzbarka głównej siedziby biskupów warmińskich. Zamek powstał w miejscu starego, zniszczonego drewnianego grodu nazywanego Lecbarg. Warownia usytuowana została na wąskim półwyspie przy ujściu rzeki Symsarny do Łyny i wzniesiona została na planie kwadratu o wymiarach 48,5 na 48,5 meta. Dziedziniec otoczony został dwukondygnacyjnymi krużgankami a cały kompleks warowny chroniony było dodatkowo murami obronnymi i fosą. Od 1466 roku, kiedy to na mocy postanowień II pokoju toruńskiego Warmia została przyłączona do Polski aż do drugiej połowy XVIII wieku zamek w Lidzbarku pełnił funkcję siedziby biskupów polskich. Zgodnie z duchem epoki renesansu i baroku rozrastająca się warownia przebudowana została wkrótce w okazałą i bogato wyposażoną rezydencję. W czasie wojen północnych na początku XVIII wieku zamek został splądrowany i doszczętnie zniszczony. Po pierwszym rozbiorze Polski zamek wraz z całą Warmią wcielony został do Prus. Wtedy to rezydencja dostała się we władanie Ignacego Krasickiego, który czynił duże starania przywrócenia budowli jej dawnej świetności. Niestety jakiś czas później zniszczony i opuszczony zamek popadł w ruinę i służył przez jakiś czas pełnił rolę magazynu i lazaretu wojskowego. Przed całkowitym rozebraniem uchroniło go utworzenie w jego murach sierocińca. W 1927 roku podjęte zostały pierwsze prace konserwatorskie, które przerwane zostały wybuchem II wojny światowej. Po wojnie zamek został gruntownie odrestaurowany i dziś stanowi jeden z najlepiej zachowanych średniowiecznych gotyckich warowni w Polsce. W jego wnętrzach na uwagę zasługuje okazała rokokowa kaplica zamkowa oraz imponujący refektarz, zwany także salą sądową. Dziś większość pomieszczeń zamkowych przeznaczonych jest do zwiedzania stanowiąc Muzeum Warmińskie. W lochach znajduje się arsenał i lapidarium, gdzie wystawiono armaty oraz kamienne detale i rzeźby z dawnego pałacu biskupa Jana Stefana Wydżgi. Na parterze prezentowane są zbiory sztuki gotyckiej, portrety, dokumenty związane ze słynnymi mieszkańcami zamku oraz elementy dawnego wyposażenia sal zamkowych. Na pierwszym piętrze znajdują się pamiątki po biskupach warmińskich tj. ornaty, kapy ołtarzowe oraz pokaźny zbiór pamiątek po Ignacym Krasickim. Na drugim piętrze zamku prezentowane jest malarstwo polskie z XIX i XX wieku. Odwiedzając Lidzbark warto także zobaczyć XIV wieczną monumentalną kolegiatę Świętych Apostołów Piotra i Pawła wraz z klasztorem i wikarówką, barokowy kościół Podwyższenia Krzyża, przedbramie Bramy Wysokiej oraz Cerkiew Świętych Apostołów Piotra i Pawła (dawny kościół ewangelicki).

mail

Multimedia