Klasztor Dafni - panorama

Chaidari to niewielkie miasto w Grecji, położona w granicach tzw. Wielkich Aten, około 10 km w kierunku północno-zachodnim od centrum Aten. Jednym z ciekawszych zabytków jest tu usytuowany na obrzeżach miejscowości bizantyjski klasztor Dafni. Budowla ta wzniesiona została w XI wieku w miejscu starożytnej świątyni Apollina zburzonej w 395 roku przez rzymskiego cesarza Teodozjusza I, który wprowadził chrześcijaństwo jako powszechnie obowiązującą religię. Nowy klasztor zaprojektowany został przez sprowadzonych z Konstantynopola wybitnych architektów. Powstała wówczas jedna z najpiękniejszych bizantyjskich świątyń w tamtych czasach. Budowla wzniesiona została na oktagonalnym planie greckiego krzyża z kopułą, a jej wnętrza ozdobione zostały przepięknymi mozaikami i malowidłami, przedstawiającymi sceny z życia Jezusa, Matki Boskiej oraz świętych. Najcenniejsza z nich przedstawia znajduje się w kopule kościoła (o średnicy 8 metrów) i przedstawia Chrystusa Pantokratora na złotym tle. Postać otoczona jest wizerunkami 16 proroków i oświetla ją 16 okien w tamburze. Lewa dłoń Zbawiciela spoczywa na apokaliptycznej Księdze Życia. Na początku XIII wieku po zdobyciu Aten przez Franków, klasztor został złupiony i zniszczony przez krzyżowców. Jeszcze w tym samym wieku świątynia została przejęta i rozbudowana przez cystersów z Bellevaux, a dwa stulecia później zajęli ją prawosławni mnisi. W 1999 roku w wyniku trzęsienia ziemi jakie nawiedziło okoliczne tereny budowla została dotkliwie zniszczona (wraz z ozdabiającymi ją mozaikami). Wkrótce potem przystąpiono do jej odbudowy. W 1990 roku klasztor Dafni został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Ciekawostki

  • Nazwa klasztoru pochodzi z czasów starożytnych i związana jest z jedną z greckich nimf i córką Penejosa zwaną Dafne. Jak podaje mit wyprosiła u ojca, aby zmienił ją w drzewo wawrzynu, symbol miłości niedostępnej i dziewictwa. Była ona ulubienicą Artemidy oraz ukochaną Apollina. W gaju zwanym dafnejon, przy świętej drodze z Aten do Eleusis w V wieku p.n.e. wzniesiona została świątynia na gruzach której powstał później obecnych klasztor. Do czasów obecnych ze starej budowli zachowała się jedynie antyczna kolumna.

mail