Monastyr św. Nauma - panorama

Monastyr św. Nauma to prawosławny klasztor w Macedonii, położony na południowym brzegu Jeziora Ochrydzkiego w bezpośrednim sąsiedztwie albańskiej granicy, około 25 km w kierunku południowym od miasta Ochryda. Świątynia założona została w 905 roku przez św. Nauma Ochrydzkiego, ucznia Cyryla i Metodego, współtwórcę ochrydzkiej szkoły piśmienniczej. W Kościele katolickim wspominany jest w grupie Siedmiu Apostołów Bułgarii. Monastyr zaś, uznawany jest za jeden z najważniejszych klasztorów prawosławnych znajdujących się na terenie Macedonii. W świątyni znajduje się grobowiec św. Nauma. W czasach gdy okoliczne tereny znajdowały się pod panowaniem Imperium Osmańskiego monastyr został niemal całkowicie spalony. Kilka wieków później świątynia została odbudowana. Obecnie na posadzce dzisiejszej cerkwi możemy zobaczyć zarys starej świątyni. W latach 1912-1925 klasztor znajdował się na terenie Albanii, po czym został przekazany Królestwu Serbów, Chorwatów i Słoweńców przez prezydenta Zoga. Dziś klasztor stanowi cel licznych pielgrzymek z całego kraju.

mail