Zamek Põltsamaa - panorama

Põltsamaa to niewielkie miasto w środkowej Estonii, położone nad rzeką o takiej samej nazwie. Jednym z jego najciekawszych zabytków są usytuowane na prawym brzegu rzeki pozostałości średniowiecznego zamku. Jego początki sięgają XIII wieku, kiedy to wzniesiony został tu gród obronny. Jeszcze w tym samym wieko otoczono go murami obronnymi oraz fosą. W 1570 roku Põlsamaa stała się oficjalną rezydencją króla Inflant i księcia-biskupa Ozylii i Kurlandii - Magnusa Inflanckiego. Wtedy to Põltsamaa była trzecim (po Tallinie i Rydze) co do wielkości miastem dzisiejszych republik bałtyckich. W czasie wojen północnych jakie toczone były na początku XVIII wieku warownia została poważnie uszkodzona. Wkrótce potem przystąpiono do jej odbudowy. Zrekonstruowany zamek dostał się we władanie Heinricha von Ficka, a później przejął go jego syn Waldemar Johann a von Lauw. Ten ostatni polecił przebudować wnętrza posiadłości w stylu rokokowym. W czasie II wojny światowej w skutek działań zbrojnych budowla została zniszczona i w stanie ruiny pozostaje do czasów obecnych. W bezpośrednim sąsiedztwie zamku znajduje się otwarte w 1997 roku muzeum oraz ewangelicki kościół św. Mikołaja (Põltsamaa Niguliste kirik). W Põltsamaa podobnie jak Talllinie większość mieszkańców stanowią luteranie.

Ciekawostki

  • W 1766 roku w Põltsamaa ukazała się pierwsza gazeta w języku estońskim.

mail