Klasztor Norbertanów w Teplej - panorama

Tepla to niewielkie miasteczko w zachodnich Czechach, położone nad rzeką o takiej samej nazwie. Najcenniejszym zabytkiem jest tu znajdujący się w odległości około 2 km od jego centrum Klasztor Norbertanów (Premonstratensów). Świątynia ta założona została w 1193 roku na polecenie czeskiego szlachcica Hroznata w podziękowaniu papieżowi za zwolnienie go od udziału w trzeciej wyprawie krzyżowej. Przez stulecia klasztor stanowił duchowe, kulturowe, naukowe oraz gospodarcze centrum całego regionu. W latach 1690-1722 miała miejsce barokowa przebudowa klasztoru. Zlecił ją ówczesny opat Raimund II. Pod koniec XIX wieku odbyła się beatyfikacja założyciela świątyni, którego relikwie spoczywają w kaplicy kościoła klasztornego pod wezwaniem Nawiedzenia Pańskiego. Po II wojnie światowej klasztor został znacjonalizowany i przekształcony w koszary w których stacjonowała armia czechosłowacka. W ręce Norbertanów opactwo powróciło dopiero pod koniec XX wieku. Obecnie w pełni odrestaurowany i otoczony malowniczym parkiem klasztor udostępniony jest dla turystów. Latem w jego murach bardzo często są organizowane koncerty, wystawy czy różnego rodzaju wydarzenia kulturalne. Miejscowa biblioteka zaś szczyci się jednym z największych zbiorów ksiąg i starodruków w całej Republice Czeskiej.

mail

Multimedia