Zamek w Pilicy - panorama

Pilica to niewielkie miasteczko w województwie śląskim, położone u źródeł rzeki o takiej samej nazwie. Jednym z jej najcenniejszych zabytków są otoczone malowniczym parkiem ruiny klasycystycznego pałacu z potężnymi fortyfikacjami bastionowymi. Przypuszcza się, że pierwotny zamek obronny w Pilicy wzniesiony został już w pod koniec XV lub na początku XVI wieku. Jego fundatorem byli członkowie możnego rodu Toporczyków, którzy w późniejszym czasie zmienili nazwisko na Pileccy. Na początku XVII wieku ówczesny kasztelan oświęcimski Wojciech Padniewski herbu Nowina przebudował zamek w renesansową rezydencję. W rękach rodziny Padniewskich zamek pozostał do roku 1611, kiedy to zmarł potomek Wojciecha, a spadkobiercy sprzedali majątek księciu Jerzemu Zbaraskiemu. W kolejnych wiekach warownia jeszcze kilkukrotnie zmieniała swoich właścicieli. W 1651 Stanisław Warszycki z Dankowa ufortyfikował zamek tworząc sześć potężnych bastionów z kazamatami połączonych murami kurtynowymi. Mimo stosunkowo nowoczesnego systemu fortyfikacji jak na tamte czasy niespełna 4 lata po zakończeniu budowy twierdza została najechana i zdobyta przez wojska szwedzkie. W drugiej połowie XIX wieku zamek zakupił znany przemysłowiec Leon Epstein. Zaraz potem polecił on przebudować go w neorenesansową rezydencję. Obecnie ze względu na trwający konflikt między spadkobiercami (rodzina Arkuszewskich) a obecnymi właścicielami posiadłości wszelkie prace konserwatorskie zostały wstrzymane. Z roku na rok zamek niszczeje i popada w coraz to większą ruinę.

mail