Zamek w Olsztynie k. Częstochowy - panorama

Olsztyn koło Częstochowy to niewielka miejscowość w południowej Polsce (województwo śląskie), położone około 15 km w kierunku południowo-wschodnim od centrum Częstochowy na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Tym co przyciąga tu wielu turystów są usytuowane na malowniczym wzgórzu rozległe ruiny średniowiecznego zamku. Pierwotna warownia wzniesiona została tu już na początku XIV wieku. Powstała ona w miejscu dawnej strażnicy strzegącej pogranicza śląsko-małopolskiego. Fundatorem zamku był ówczesny król Polski - Kazimierz Wielki (1310-1370). W drugiej połowie XIV wieku król Ludwik Węgierski przekazał zamek księciu opolsko-raciborskiemu Władysławowi Opolczykowi. Niespełna dwie dekady później, po blisko tygodniowym oblężeniu przez wojska Władysława Jagiełły (1352-1434) warownia wraz z przyległymi terenami została wcielona do Korony. Na przełomie XV i XVI wieku Olsztyn uzyskał prawa miejskie, a co za tym idzie także liczne przywileje i ulgi. W owym czasie miasto wraz z zamkiem stanowiło ważny punkt strategiczny chroniący granice królestwa przez częstymi atakami ze strony książąt śląskich. Kres świetności zakończył się wraz z najazdem Szwedów na Polskę w 1655 roku w czasie II wojny północnej (potop szwedzki). Wtedy to wojska Karola Gustawa splądrowany i spaliły miasto, a zamek wysadziły w powietrze. Po tym tragicznym wydarzeniu nastąpił powolny upadek Olsztyna, który wkrótce utracił także prawa miejskie. Opuszczony zamek zaś, został częściowo rozebrany przez okolicznych mieszkańców w celu pozyskania budulca do swoich domostw. Obecnie malownicze ruiny, stanowią jedną z ciekawszych i chętnie odwiedzanych atrakcji turystycznych regionu. Po wielkim niegdyś zamku zachowały się jedynie pochodząca z II połowy XIII wieku okazała 35 metrowa cylindryczna gotycka baszta, wieża Starościańska, podziemne groty oraz resztki murów obronnych. Konstrukcja zamku została zintegrowana z licznymi wapiennymi ostańcami oraz krasowymi grotami. Miejscowe legendy opowiadają nawet o rzekomym podziemnym systemie jaskiń łączących lochy zamku z oddalonym o około 20 km klasztorem jasnogórskim w Częstochowie. Zamek w Olsztynie koło Częstochowy znajdujące się na trasie słynnego Szlaku Orlich Gniazd.

Ciekawostki

  • Nazwa miasta Olsztyn stanowi mutację wcześniejszej formy Holsztyn, która wywodzi się z języka niemieckiego.

mail