Celje - panorama

Celje to miasto w środkowo-wschodniej Słowenii, położne nad rzeką Savinją na trasie łączącej Lublanę z Mariborem. Jest to trzecie, co do wielkości (po Lublanie i Mariborze) miasto Słowenii, którego historia sięga czasów starożytnych. Założone zostało w IV wieku n.e. przez Rzymian i nosiło wówczas łacińska nazwę Claudia Celeia. Korzystne położenie w pobliżu ważnych szlaków handlowych, przyczyniło się do dynamicznego rozwoju miasta, które w stosunkowo krótkim czasie stało się głównym ośrodkiem rzymskiej prowincji Norikum. Kres świetności Celei nastąpił w 452 roku, kiedy to zostało zdobyte i praktycznie doszczętnie zniszczone przez Hunów. Swój kolejny okres świetności miasto przeżywało w późnym średniowieczu Celje, kiedy to weszło w posiadanie możnych i wpływowych w Europie środkowej hrabiów Celje (byli oni spokrewnieni z polskimi Piastami i Jagiellonami). To właśnie za ich panowania wzniesiono w Celje większość budowli z których znaczna część przetrwała do czasów obecnych. W posiadaniu hrabiów Celje miasto pozostawało, do połowy XV wieku, kiedy to po tragicznej śmierci ostatniego członka rodu przejęte zostało przez Habsburgów.

Zwiedzanie

Jednym z najcenniejszych zabytków Celje jest górująca nad miastem potężna średniowieczna warownia (Stari Grad). Budowla ta wzniesiona została w XIII wieku i w kolejnych stuleciach była wielokrotnie rozbudowywana i przebudowywana przez hrabiów Cylejskich. Dziś w pełni zrekonstruowany zamek stanowi jeden z ważniejszych symboli słoweńskiej państwowości. Pozostałe ważne zabytki Cejle to m in. XIV wieczna gotycka katedra Świętego Daniela, znajdująca się na głównym rynku barokowa kolumna maryjna, zbudowana w latach 1451-1473 Wieża Wodna, XV wieczny kościół św. Maksymiliana, eklektyczny Dom Cylejski, XIX wieczny Ratusz (Narodni dom), XVII wieczny kościół św. Cecylii oraz wzniesiony na przełomie XIV i XV wieku Dolny Zamek. Każdego roku w Celje odbywają się jedne z największych targów wielobranżowych w Słowenii o międzynarodowym charakterze.

mail

Multimedia