Maribor - panorama

Maribor to miasto we wschodniej Słowenii, położone nad rzeką Drwawą. Jest to stolica słoweńskiej części Styrii i zarazem drugie co do wielkości (po Lublanie) miasto kraju. Maribor założony został w XII wieku jako osada otaczający warowny zamku Marchburch. Dzięki budowie własnego portu rzecznego miasto bardzo szybko uzyskało niezależność. Do tego korzystne położenie na trasie na wiodącego wzdłuż Drawy ważnego bałkańskiego szlaku handlowego spowodowało, że Maribor bardzo szybko stał się jednym z ważniejszych ośrodków miejskich regionu. W XIV wieku miasto zostało ufortyfikowane i otoczone potężnymi murami obronnymi. Obwarowania te pozwalały skutecznie odpierać liczne ataki ze strony sąsiadujących Węgrów a potem Turków. Swój największy rozkwit Maribor przeżywał za panowania Habsburgów. Wtedy to stało się ono głównym ośrodkiem handlowym tej części Styrii. Po rozpadzie Austro-Węgier miasto weszło w skład Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców, a po II wojnie światowej stało się częścią Jugosławii (obecnie Słowenii).

Zwiedzanie

Do najważniejszych zabytków Mariboru zaliczyć można m.in. wzniesiony w XV wieku z polecenia cesarza Fryderyka III zamek miejski (obecnie siedziba Muzeum Regionalengo), monumentalną katedrę św. Jana Chrzciciela (stolnica sv. Janeza Krstnika), XIX wieczny budynek Słoweńskiego Teatru Narodowego, wybudowany na przełomie XIX i XX wieku ceglany kościół Franciszkanów, renesansowy Ratusz, bazylika św. Marii Matki Litościwej oraz znajdujące się przy Placu Swobody (Trg svobode) słynne piwnice winne. Są to jedne z największych i najstarszych przechowalni wina w Europie. W drewnianych beczkach leżakuje tu przeszło 6 milionów litra wina. W Mariborze znajduje się także najstarsza winorośl (Stara Trta) na świecie. Daje ona corocznie od 35 do 55 kg owoców i liczy sobie około 400 lat, a dowodem potwierdzającym jej wiek są pochodzące z 1657 i 1681 roku dwa obrazy przedstawiające budynek porośnięty ową winoroślą.

mail

Multimedia