Twierdza Koporie - panorama

Koporie to niewielka miejscowość w północno-zachodniej Rosji, położona w pobliżu małej rzeczki Koporka, około 100 km od Petersburga. Jednym z ciekawszych zabytków są tu usytuowane w pobliżu miasteczka ruiny potężnej twierdzy. Jej początki sięgają końca XIII wieku, kiedy to w miejscu zniszczonego drewnianego krzyżackiego zamku wybudowany został gród obronny. Pomysłodawcą i fundatorem warowni był ówczesny książę Nowogrodu Wielkiego - Aleksander Newski (1220-1263). Głównym zadaniem twierdzy miała być ochrona ówczesnych granic ziem Księstwa Nowogrodzkiego przed szwedzkimi najazdami. W 1581 roku wojska szwedzkie zdobyły twierdzę, jednak niespełna 10 lat później została odbita przez armię rosyjską. Trudny okres w dziejach warowni przypadł na okres wojen północnych, kiedy to podczas jednego z oblężeń została dotkliwie zniszczona. W późniejszym czasie kiedy granice państwa rosyjskiego przesunęły się daleko na zachód twierdza straciła swoje strategiczne znaczenie. Opuszczona przez sowich właścicieli zaczęła stopniowo popadać w ruinę. Obecnie twierdza Koporie uznawana jest za jedną z najlepiej zachowanych średniowiecznych warowni na terenie Rosji. Budowla stanowi ciekawą atrakcję turystyczną dla osób planujących zwiedzanie okolic Petersburga.

Twierdza Koporie - Plan

mail

Multimedia