Smoleńsk - panorama

Smoleńsk to miasto w zachodniej Rosji, położone nad rzeką Dniepr. W zapiskach historycznych najstarsze wzmianki o mieście odnaleźć można w dokumentach pochodzących z 863 roku. Korzystne położenie przy szlakach handlowych łączących Bałtyk z Morzem czarnym oraz Ruś z Zachodnią Europą spowodowało, że bardzo szybko niewielka osada rozrosła się w znaczący ośrodek handlowy. W owym czasie Smoleńsk pozostawał głównym grodem słowiańskiego plemienia Krywiczów. W 882 roku miasto stało się częścią Rusi Kijowskiej, a w 1340 roku zostało wcielone do Wielkiego Księstwa Moskiewskiego. Z uwagi na położenie na pomoście pomiędzy zlewiskami Dniestru i Dźwiny Smoleńsk od wieków stał na straży drogi do Moskwy. Do końca XVI wieku miasto posiadało jedynie wały drewniano-ziemne. Dlatego tez w 1596 roku car Fiodor I postanowił unowocześnić fortyfikacje miasta, powierzając kierownictwo robót Borysowi Godunowowi. Wtedy to Smoleńsk otoczony został blisko 6 kilometrowym pierścieniem grubych na 3-6 metra i wysokich na 10-15 metrów murów obronnych z 38 basztami do których wiodło aż dziewięć bram. Pod koniec XVI i XVII wieku miasto-twierdza było świadkiem wielkich kampanii polsko-moskiewskich. W 1611 roku Smoleńsk został zdobyty i zajęty przez wojska Rzeczypospolitej. Wtedy też król Polski Zygmunt III Waza (1566-1632) nadał mu prawa miejskie, a także erygował katolickie biskupstwo smoleńskie. W rękach Polaków miasto pozostawało do 1667 roku, kiedy to na mocy kończącego wojnę Rzeczypospolitej z Carstwem Rosyjskim rozejmu w Andruszowie przeszło w ręce Rosyjskie. W 1812 przez Smoleńsk szła na Moskwę armia Napoleona, a 1941 roku tą samą drogę pokonywały wojska Wehrmachtu. W wyniku licznych wojen Smoleńsk wiele wycierpiał o czym przypominają dziś liczne pomniki i cmentarze. W 2010 roku na lotnisku wojskowym Smoleńsk-Siewiernyj, doszło do katastrofy polskiego samolotu 36 Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego z prezydentem Lechem Kaczyńskim oraz 95 pasażerami i członkami załogi na pokładzie.

Zwiedzanie

Jednym z najcenniejszych zabytków Smoleńska jest usytuowany na malowniczym wzgórzu prawosławny Sobór Zaśnięcia Matki Bożej. Pierwsza świątynia wzniesiona została tu już w 1101 roku przez Włodzimierza Monomacha. Przetrwała ona aż do oblężenia Smoleńska w jakie miało miejsce w latach 1609-1611. Według opisu wydarzeń zawartego w rosyjskim latopisie, grupa ostatnich obrońców zamknęła się w świątyni i wysadziła ją w powietrze, nie chcąc poddać się wojskom polsko-litewskim. Obecna cerkiew wzniesiona została trochę dalej na północ w porównaniu z pierwotnym soborem. Jej projektantem był A. Korolkow, który stworzył budowlę reprezentującą styl rosyjskiego baroku. We wnętrzu świątyni warto zwrócić uwagę na bogato rzeźbiony ikonostas wykonany przez Syłę Trusickiego i jego uczniów. W sąsiedztwie soboru znajduje się wybudowana w 1796 roku według projektu P. Obuchowa dwukondygnacyjna dzwonnica. Pozostałe ważne zabytki Smoleńska to m.in. pochodzący z przełomu XVI i XVII wieku kreml, cerkiew św. Piotra i Pawła, XIX wieczny kościół Niepokalanego Poczęcia NMP, XII wieczna cerkiew św. Jana, XVII wieczny bastion królewski Zygmunta III Wazy, cerkiew św. Michała Archanioła oraz pozostałości średniowiecznych murów obronnych.

mail

Multimedia