Włodzimierz - panorama

Włodzimierz to zabytkowe miasto w zachodniej Rosji, położone nad rzeką Klaźmą będącą dopływem Oki. Założone zostało w 990 roku przez kijowskiego księcia Włodzimierza I Wielkiego z dynastii Rurykowiczów. W 1157 roku miasto stało się stolicą największego z północnych księstw Rusi, księstwa włodzimiersko-suzdalskiego. W owym czasie z rozkazu wielkiego księcia włodzimierskiego Andrzeja I Bogolubskiego w mieście wzniesiono wiele znamienitych budowli. Obecnie wielu historyków uważa, że Włodzimierz stanowi ogniwo łączące starą stolice Rusi, czyli Kijów z nową, czyli Moskwą. Świadectwem tego miałby być jego staroruskie zabytki. W tych czasach miasto nie ustępowało wspaniałością nawet zachodnim ośrodkom. Mimo wielu zniszczeń spowodowanych najazdami Mongołów miasto dalej zyskiwało na znaczeniu, a po osiedleniu się tu w 1299 roku Maksyma, metropolity kijowskiego, uciekającego przed Mongołami, Włodzimierz był faktyczną duchową i symboliczną stolicą Rusi. W 1382 Włodzimierz spustoszyły wojska chana Tochtamysza, a w pół niespełna pół wieku później armia rosyjsko-mongolska chana Tałycza. Wtedy też miasto zaczęło tracić na znaczeniu na rzecz Moskwy. Na początku XVII wieku Włodzimierz próbowała bezskutecznie zdobyć polska armia dowodzona przez Aleksandra Lisowskiego.

Zwiedzanie

Jednym z najcenniejszych zabytków Włodzimierza jest zbudowana w latach 1158-1164 i przebudowywana w XVII oraz w XVIII wiekach słynna Złota Brama. Budowla ta była wzorowania na na złotej bramie w Konstantynopolu i dawniej stanowiła fragment miejskich fortyfikacji. Na jej szczycie znajduje się niewielka cerkiew nadbramną Złożenia Szat Bogurodzicy, którą wybudowano w tym samym czasie co bramę. W 1238 roku brama wytrzymała napór hord Batu-chana. Pozostałe ważne zabytki Włodzimierza to m.in. wzniesiony w latach 1194-1197 Sobór św. Dymitra Sołuńskiego, XVI wieczny Sobór Zaśnięcia Matki Bożej, trzy XVIII wieczne cerkwie (Bogurodzicy, św. Nikity i św. Mikołaja) oraz XVIII wieczne Sukiennice. W czasie rządów komunistów zniszczono ponad dziesięć cerkwi powstałych w XVII i XVIII wiekach oraz jeden z najstarszych klasztorów w Rosji (Klasztor Narodzenia Matki Bożej), który obecnie jest rekonstruowany.

mail

Multimedia