Kazań - panorama

Kazań to miasto w Rosji, położone przy ujściu rzeki Kazanki do Wołgi (tzw. Samarski Zbiornik Wodny). Miasto założone zostało w drugiej połowie XI wieku przez Bułgarów wołżańsko-kamskich i nazwane Bułgaral-Dżadid. W XIV stuleciu Kazań stał się częścią Złotej Ordy - historycznego państwa mongolskiego, założonego około 1240 roku w zachodniej części imperium Czyngis-chana przez jego wnuka Batu-chana, ze stolicą w Saraj Batu. W 1478 roku Kazań został podbity i zajęty przez wojska moskiewskie, a w 1552 roku przyłączony do Rosji przez Iwana IV Groźnego (1530-1584). Ciężki okres miasto przeżywało w 1654 roku, kiedy to wyniku epidemii dżumy zmarło blisko 50 tysięcy mieszkańców Kazania. Na początku XVIII stulecia miasto stało się częścią grona gubernatorskich centrów Rosji co zapoczątkowało rozwój przemysłu. W latach 1917-1920 Kazań stanowił ważny ośrodek ruchu narodowego Tatarów oraz centrum religijne rosyjskich muzułmanów. Po zdobyciu przez Armię Czerwoną miasto stało się stolicą Tatarskiej republiki radzieckiej.

Zwiedzanie

Serce Kazania stanowi usytuowany nad Kazanką zbudowany z charakterystycznego białego kamienia okazały kreml z murami i basztami z przełomu XVI-XVII wieku. Całe założenie wybudowane zostało na polecenie cara Iwana IV Groźnego na zgliszczach dawnego zamku Chanatu Kazańskiego. Jego zachowane budowle nawiązują do wszystkich etapów dziejów Kazania. Dominantą kremla są widoczne z daleka cztery wysokie minarety oraz niebieska kopuła meczetu Kuł Szarif. Świątynia ta wzniesiona została na przełomie XX i XXI wieku z okazji 1000 rocznicy założenia miasta. Budowla powstała w miejscu starej zniszczonej przez Iwana IV Groźnego XVI wiecznej świątyni. Najstarszą budowlą całego założenia stanowi wzniesiony w latach 1555-1562 Sobór Zwiastowania. Świątynia został dotkliwie uszkodzona w czasie walk o Kazań jakie toczone było w czasie wojny domowej w Rosji. Wszystkie jego kopuły na skutek uderzeń pocisków zawaliły się i zostały odbudowane dopiero w latach osiemdziesiątych XX wieku. Kolejnym cennym zabytkiem jest krzywa Wieża Söyembikä. Jest to jedyna zachowana budowla w mieście, która pochodzi z okresu tatarskiej Złotej Ordy. W 2000 roku kazański kreml wpisany został na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W bezpośrednim sąsiedztwie kremla, naprzeciw głównego wejścia znajduje się okazała bogato zdobiona XVIII wieczna kamienica w której urządzone zostało niezwykle interesujące Muzeum Narodowe Republiki Tatarstanu. Ekspozycja oparta została w głównej mierze na prywatnej kolekcji Andreja Likhaczjeva, słynnego archeologa regionu, historyka, kolekcjonera i mecenasa wystawy naukowej i przemysłowej. Zbiory muzealne rozlokowane są dna dwóch dwóch piętrach. Podzielono je na chronologicznie uporządkowane sekcje. Pierwszą jest rozbudowany dział archeologiczny, obejmujący najstarsze znaleziska z terenów dzisiejszego Tatarstanu. Możemy tu podziwiać głównie narzędzia krzemienne i kamienne. Poruszając się dalej, docieramy do kolejnej sekcji poświęconej państwowości Bułgarów Wołżańskich (założycieli Kazania). Odwiedzając miasto warto także przespacerować się reprezentacyjnym deptakiem, czyli słynną Ulicą Baumana. Ten piękny dawny trakt otaczają liczne XIX wieczne zabytki rosyjskiej architektury imperialnej z których na uwagę zasługują m.in. dzwonnica Soboru Bogojawleńskiego, Monaster Jana Chrzciciela oraz rosyjski akademicki Wielki Teatr Dramatyczny imienia Kaczałowa. Ponadto na turystów czekają tu liczne sklepiki z pamiątkami, kawiarenki oraz restauracje. Pozostałe ważne zabytki Kazania to m.in. budynek ratusza miejskiego, meczet Ał-Mardżan oraz świątynia wszystkich religii.

Kazań - Kreml

Ciekawostki

  • Kazań posiada prawo noszenia nazwy Trzeciej stolicy Rosji, po Moskwie i Petersburgu.

mail

Multimedia