Niżny Nowogród - panorama

Niżny Nowogród to miasto w europejskiej części Rosji, położone na malowniczych wzgórzach przy ujściu rzeki Oki do Wołgi. Miasto zostało założone w 1221 roku jako gród obronny Księstwa Włodzimierskiego na ziemiach Mordwy. W 1392 roku gród został włączony do Wielkiego Księstwa Moskiewskiego. Na początku XV wieku z Kazania przeniesiono do Niżnego Nowogrodu znane szeroko Jarmarki Makariewskie, co sprawiło że bardzo szybko miasto stało się jednym z zamożniejszych ośrodków handlowych regionu. W XVII wieku Niżny Nowogród był jednym z najbogatszych miast Rosji. Po dojściu do władzy bolszewików w 1932 roku miasto zostało przemianowane na Gorki, na cześć powrotu pisarza z Włoch do ówczesnego Związku Radzieckiego. Dopiero w 1990 roku miastu przywrócono jego dawną nazwę Niżny Nowogród. W czasie II wojny światowej do miasta ewakuowano fabryki z Kijowa i Leningradu, wraz z ich pracownikami. W ten sposób powstała m.in. fabryka motocykli GMZ (Gorkowskij Motocykletnyj Zawod).

Zwiedzanie

Jarmark nowogrodzki był gwarantem prosperity oraz dobrobytu miasta. Bogaci kupcy oraz przedsiębiorcy uczynili je pięknym i wielkim co widać nawet dziś po licznych zabytkach architektury z przełomu XIX i XX wieku Jednym z najważniejszych zabytków Niżnego Nowogrodu jest usytuowany na wschodnim brzegu rzeki Oki na malowniczym wzgórzu okazały kreml. Wzniesiony został w latach 1500-1511 według projektu włoskiego architekta Piotra Friazina. Jego potężne mury mają 11 baszt i wraz z blankami osiągają 12 metrów wysokości i 5 metrów grubości. Warto także zwrócić uwagę na wybudowany w 1826 roku okazały pomnik Kuźmy Minina przypominający o walkach z Polakami. Pozostałe ważne zabytki Niżnego Nowogrodu to m.in. XVII wieczny barokowy kremlowski Sobór św. Michała Archanioła, XVII wieczna Cerkiew Uspieńska pw. Zaśnięcia Matki Bożej pochodzący z przełomu XIX i XX wieku budynek teatru miejskiego, Muzuem Gorkiego, Cerkiew Smoleńskiej Ikony Matki Bożej w Gordiejewce liczne XVII wieczne barokowe zabudowania mieszkalne z kilkunastoma prawosławnymi cerkwiami.

Ciekawostki

  • W latach 1932-1990 Niżny Nowogród znany był pod nazwą Gorki. Tutaj bowiem w 1868 roku urodził się niejaki Aleksiej Maksimowicz Pieszkow, wszystkim znany bardziej jako Maksim Gorki.

mail

Multimedia