Moskwa - panorama

Moskwa to stolica i zarazem największe miasto Rosji, położone na pograniczu Grzędy Smoleńsko-Moskiewskiej, Równiny Moskiewsko-Ockiej i Niziny Mieszczorskiej nad rzeką Moskwą. Jest to także jeden z największych ośrodków miejskich Europy jak i świata świata, który zamieszkuje blisko 12 milionów ludzi. Najstarsze ślady osadnictwa na terenie obecnego miasta pochodzą już z przełomu IV-III wieku p.n.e. Od około 862 roku osada znalazła się w granicach ówczesnej Rusi. W zapiskach historycznych pierwsze wzmianki o Moskwie pojawiają się dopiero w dokumentach pochodzących z połowy XII wieku. Wtedy to ówczesny wielki książę kijowski Jerzy Dołgoruki polecił wybudować na Wzgórzu Borowickim niewielką drewnianą basztę, która dała początek kremlowi moskiewskiemu. W 1263 roku wielki książę włodzimierski Aleksander Newski wydzielił w ramach swego państwa Księstwo Moskiewskie, ze stolicą w Moskwie. W 1325 roku metropolita Rusi Piotr przeniósł swą siedzibę z Włodzimierza do Moskwy. W latach 1555-1560 architekci Barma i Postnik Jakowlew zbudowali na Placu Czerwonym Cerkiew Wasyla Błogosławionego, która w późniejszym czasie urosła do miana symbolu miasta. W 1712 Piotr I przeniósł stolicę z Moskwy do Petersburga. Mimo to miasto pozostało ważnym ośrodkiem gospodarczym i kulturalnym imperium. Na początku XIX wieku Moskwę okupowała Wielka Armia napoleońska. Podczas II wojny światowej Moskwa jako jedyna stolica europejska skutecznie odparła wszelkie ataki niemieckie. Obecnie Moskwa stanowi jeden z najważniejszych ośrodków politycznych, gospodarczych, kulturowych, religijnych, finansowych, edukacyjnych, komunikacyjnych oraz turystycznych kraju. W 1990 roku historyczne centrum miasta (Kreml oraz Plac Czerwony wraz z nawiązującymi do nich obiektami) zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Moskwa - Kreml - Plan

Zwiedzanie

Serce Moskwy stanowi rozległy (690 na 130 metrów) Plac Czerwony, od którego zwykle mierzy się wszystkie drogowe odległości w mieście. Jedną z jego pierzei zamykają czerwone mury moskiewskiego kremla, który zabudowany licznymi pałacami, cerkwiami i budynkami administracyjnymi uznawany jest za symbol władzy współczesnej jak i dawnej Rosji. Jego początki datuje się na połowę XII stulecia, kiedy to, ówczesny wielki książę kijowski Jerzy Dołgoruki wydał rozkaz zbudowania na Wzgórzu Borowickim drewnianej baszty. W kolejnych wiekach miejsce to było sukcesywnie rozbudowywane o nowe budowle i umocnienia. W XIV wieku kreml stał się główną siedzibą książąt Księstwa Moskiewskiego, a potem rezydowali tu rosyjscy carowie. Tutaj też chowani byli moskiewscy książęta i księżne, dopóki funkcji tej nie przejęły Sobór Archangielski dla mężczyzn i monaster Wniebowstąpienia Pańskiego dla kobiet. Obecnie w skład moskiewskiego kremla wchodzi kilkanaście różnych budowli, zarówno świeckich jak i sakralnych. Najważniejsze z nich to m.in. wzniesiony w latach 1484-1489 sobór Zwiastowania, Wielki Pałac Kremlowski, pałac senacki, Barbakan Kutafja, XIV wieczny sobór św. Michała Archanioła, 81 metrowa Dzwonnica Iwana Wielkiego, Arsenał oraz stanowiąca część Wielkiego Pałacu Kremlowskiego zbrojownia. Cały kompleks zaś otoczony jest przez wysoki czerwony mur z charakterystycznymi merlonami i basztami zwieńczonymi spiczastymi hełmami z kolorowymi dachówkami. Pozostałe ważne zabytki Moskwy to m.in. usytuowany nad brzegiem rzeki w pobliżu kremla monumentalny Sobór Chrystusa Zbawiciela (największa prawosławna świątynia na świecie), wzniesiona w 1535 roku brama miejska, cerkiew św. Trójcy, Miejskie Muzeum Historyczne, założony w 1591 roku przez Fiodora Ioanowicza Klasztor Danilowski, Sobór Kazańskiej Ikony Matki Bożej oraz znajdujące się na Placu Czerwonym Mauzoleum Lenina.

Ciekawostki

  • Wydawać by się mogło, że nazwa moskiewskiego Placu Czerwonego nawiązuje do komunizmu, lub koloru licznych czerwonych budynków otaczających plac. W rzeczywistości pochodzi ona od słowa "krasnyi", które niegdyś oznaczało "piękny";
  • Z dziesięciu najwyższych europejskich budynków, aż sześć znajduje się w Moskwie. Najwyższym z nich jest Wieża Federacji mająca 374,7 metrów wysokości;
  • Często mylnie powtarza się błędne stwierdzenie, że w całej historii Moskwy została ona zdobyta jedynie przez Polaków. W rzeczywistości zdobył ją także Napoleon (w 1812 roku jego wojska wkroczyły do opuszczonego miasta),mongołowie w 1237 roku oraz Tatarzy w 1382 roku.

mail