Limerick - panorama

Limerick to miasto portowe w zachodniej Irlandii, położone nad powstałym w wyniku działania pływów morskich, szerokim lejkowatym ujściem (zwanym estuarium) rzeki Shannon do Oceanu Atlantyckiego. Założone zostało w 812 roku przez przybyłych tu z Danii, Wikingów. W XII wieku Limerick został przejęty przez Anglo-Normanów, którzy wznieśli tu murowany zamek oraz katedrę. W okresie średniowiecza miasto pełniło funkcję stolicy Królestwa Limerick, a w późniejszym czasie rezydowali tu królowie Munsteru. W 1691 roku w Limerick podpisano traktat, który zapoczątkował pozbawianie katolików praw do posiadania ziemi. Do najważniejszych zabytków miasta zaliczyć możemy m.in. znajdujący się w samym centrum miasta zbudowany na początku XIII wieku monumentalny warowny zamek króla Jana bez Ziemi, XII wieczną katedrę Najświętszej Marii Panny (St Mary's Cathedral), wybudowaną w XIX wieku wg projektu Philipa Charlesa Hardwicka neogotycką katedrę św. Jana oraz założone w 1916 roku Muzeum Huntów w którym obejrzeć można m in. szkice wybitnego hiszpańskiego malarza Pabla Picassa. Limerick zamieszkuje liczna Polonia, która szacowana jest na ok. 15 tysięcy osób.

mail

Multimedia