Twierdza Gradačac - panorama

Gradačac to miasto w północno-wschodniej części Bośni i Hercegowiny, położone około 50 km od stolicy kantonu Tuzli. Jednym z ciekawszych zabytków jest tu usytuowana na malowniczym wzgórzu okazała twierdza. Budowla ta wzniesiona została w drugiej połowie XVIII wieku, w miejscu dawnego (zniszczonego w wyniku jednego z tureckich najazdów) zamku. Głównym zadaniem nowo powstałej warowni była ochrona wytyczonej na pobliskiej rzece Sawie (po wyparciu z tych terenów Turków) granicy Turecko-Austriackiej. Do 1878 roku na terenie twierdzy znajdował się meczet, który z polecenia władz austriackich został rozebrany. Na początku XIX wieku na terenie twierdzy wybudowano wieżę zegarową oraz kilka budynków gospodarczych w których obecnie znajduje się szkoła oraz muzeum. Do twierdzy wiodą trzy bramy a jej charakterystycznym elementem jest 18 metrowa kamienna wieża Hausien-kapetana Gradaščevića (jeden z bośniackich bohaterów narodowych). Wstęp na teren twierdzy jest wolny.

mail