Počitelj - panorama

Počitelj to zabytkowe miasto w Hercegowinie, położone w dolnym biegu rzeki Neretwy. Jego historia sięga czasów starożytnych, kiedy to znajdowała się tu jedna z rzymskich osad. Po upadku Cesarstwa została ona zajęta przez grasujących na Adriatyku piratów morskich. W XIV wieku miasto wraz z całym regionem dostało się pod panowanie bośniackiego króla Tvrtka. W późniejszym czasie Počitelj zajęły wojska ówczesnego króla Węgier - Macieja Korwnia, które w drugiej połowie XV wieku zostały wyparte przez Imperium Osmańskie. Pod panowaniem tureckim miasto zostało znacznie rozbudowane i ufortyfikowane. Wzmocniono także górujący nad miastem majestatyczny zamek warowny. To właśnie z tego okresu pochodzi najwięcej zabytkowych budowli, a samo miasto szczycie się jednym z najlepiej zachowanych zespołów urbanistycznych z okresu panowania Tureckiego na terytorium całej Bośni i Hercegowiny. Do najważniejszych zabytków miasta zaliczyć można m in. XVII wieczną wieżę zegarową (Sahat kula), budynek dawnej szkoły kanonicznej (medresa), konak kapitanów Počitelja, wybudowany w 1563 roku meczet Hadżi-Alii oraz górujące nad miastem ruiny tureckiego zamku.

mail

Multimedia