Bihać - panorama

Bihać to miasto w północno-zachodniej Bośni, położone nad rzeką Una, około 10 kilometrów od granicy z Chorwacją. Zamieszkuje go niewiele ponad 100 tysięcy mieszkańców, z których zdecydowaną większość stanowią muzułmanie. W zapiskach historycznych po raz pierwszy Bihać jest wzmiankowane w dokumentach pochodzących z 1260 roku. Miasto wymienione zostało, jako gród warowny strzegący szlaku handlowego prowadzącego z Dalmacji do Chorwacji. W czasie panowania Beli IV (XIII wieczny król Węgier i Chorwacji wywodzący się z dynastii Arpadów) Bihać pozostawało wolnym miastem. Najważniejsze zabytki miasta to m.in. pozostałości XIII wiecznej twierdzy oraz kościół św. Antuna przebudowany w XIV wieku na meczet.

mail