Żabbar - panorama

Żabbar to miasto w południowo-wschodniej części Malty, położone około 5 km w kierunku południowo-wschodnim od stolicy kraju Valletty. Jest to trzeci co do wielkości ośrodek miejski wyspy, który zamieszkiwany jest przez przeszło 15 tysięcy ludzi. W czasach gdy wyspą rządzili joannici miasto stanowiło znaczący ośrodek kultu maryjnego oraz cel wielu pielgrzymek. Najważniejsze zabytki miasta to m in. wzniesiony w XVII wieku barokowy kościół St Marija ta Grazzia, kościół Świętego Krzyża oraz wzniesiony na polecenie Ferdinadna van Hompesch okazały klasycystyczny łuk triumfalny.

mail

Multimedia