Bitola - panorama

Bitola to miasto w południowo-zachodniej Macedonii, położone nad rzeką Dragor, około 15 km od greckiej granicy. Założone zostało w IV wieku p.n.e. przez Filipa II Macedońskiego jako Herakleja Lynkestis na cześć mitycznego greckiego herosa Heraklesa. Korzystne położenie na trasie ważnego szlaku handlowego spowodowało, że niewielka osada bardzo szybko rozrosła się w znaczący ośrodek handlowy regionu. W 148 roku p.n.e. Herakleja została najechana i podbita przez Rzymian, a w czasach bizantyjskich zostało przemianowane na Pelagonia. Miasto zamieszkiwane było do pierwszej połowy VI wieku n.e. kiedy zostało nawiedzone przez trzęsienie ziemi i doszczętnie zniszczone. W latach 1382-1912 Bitola znajdowała się pod panowaniem Imperium Osmańskiego. W ostatnich dziesięcioleciach imperium miasto przezywało swój największy okres rozkwitu stając się drugim co do wielkości (po Salonikach) ośrodkiem w tej części Bałkanów.

Zwiedzanie

Główną atrakcją turystyczną i najcenniejszym zabytkiem Bitoli są pozostałości antycznego miasta Heraklea Linkestis. Dziś znajduje się ono około 2 kilometrów w kierunku południowym od centrum miasta. Na terenie ruin zobaczyć możemy m.in. fragmenty bizantyjskiej twierdzy, ruiny wczesnochrześcijańskiej bazyliki oraz amfiteatr. Prace wykopaliskowe trwają tu już od 1938 roku, a większość znalezisk i artefaktów została przekazana do Muzeum Macedonii w Skopje. Odwiedzając Bitolę warto także zobaczyć zbudowaną w 1930 roku cerkiew św. Dymitra, XV wieczny meczet Ajdar-Gazi, XVI wieczną wieżę zegarową (Saat Kula), XVI wieczny meczet Evi oraz będący jedną z najstarszych budowli miasta zadaszony targ turecki (Bezisten).

mail

Multimedia