Kercz - panorama

Kercz to jedno z najstarszych miast na Krymie, położone na wybrzeżu we wschodniej części Półwyspu Kerczeńskiego na przesmyku pomiędzy Morzem Azowskim i Czarnym. Miasto położone jest pośród licznych zabytkowych kurhanów z katakumbami, które przetrwały do czasów obecnych dzięki wieloletnim przekonaniom, że są tworami natury. W starożytności w miejscu obecnego miasta istniała założona w VI wieku p.n.e. grecka kolonia Pantikapajon (obecnie stanowisko archeologiczne). Z tego okresu zachowały do czasów obecnych pozostałości starożytnej zabudowy oraz część murów obronnych. Do końca IV wieku n.e. Kercz stanowił stolicę Królestwa Bosporańskiego, kiedy to miasto zostało zniszczone najpierw przez najazdy Ostrogotów a następnie Hunów. W X wieku miasto było już słowiańską osadą o nazwie Korczew. Na początku XIV wieku Kercz został podbity przez Genuę, a w 1475 roku miasto dostało się pod panowanie Imperium Osmańskiego. Z tego właśnie okresu pochodzi znajdująca się we wschodniej części Kerczu turecka twierdza Jenikale. W czasów swojej największej świetności strzegła ona przesmyku wiodącego na Morze Azowskie. Po zawarciu w 1774 roku Traktatu w Küczük Kajnardży kończącego wojnę rosyjsko-turecką, Kercz stał się częścią Cesarstwa Rosyjskiego.

Zwiedzanie

Jednym z najciekawszych zabytków Kercza jest pochodząca z VIII wieku cerkiew św. Jana Chrzciciela. Prawdopodobnie jest to dawna bizantyjska świątynia. Najstarszym elementem budowli jest wzniesione na planie krzyża prezbiterium, z centralną kopułą wspartą na wysokim bębnie z półkolistymi absydami. W XIX wieku do świątyni dobudowano pseudobizantyjską nawę, przedsionek i dzwonnicę. Kolejną wielką atrakcją miasta jest słynna Góra Mitrydatesa z ruinami antycznego Pantikapajonu na którą wchodzi się monumentalnymi dwuczęściowymi schodami. To właśnie tutaj rozegrały się wydarzenia, które na stulecia przesądziły o prymacie Rzymu w tej części świata. Bezlitosny wyzysk podatkowy oraz okrutne rządy walczącego z imperium rzymskim króla Pontu Mitrydatesa VI Eupatora (ur. 132 p.n.e - 63 p.n.e.). doprowadziły do buntu królewskich poddanych w Pantikapajonie. Na jego czele stanął syn Mitrydatesa, Farnakes. Osaczony i bezradny władca zdecydował się popełnić samobójstwo. Początkowo zażył truciznę, gdy ta nie podziałała, Gal ze straży przybocznej na jego polecenie przebił go mieczem. Mitrydates był niewątpliwie najpotężniejszym władcą z dynastii Mitrydatydów, przy którym Pont wyrósł na prawdziwą potęgę wschodniego regionu Morza Śródziemnego i Morza Czarnego. Był bliski stworzenia mocarstwa jednoczącego w swych granicach ziemie leżące w basenie Morza Czarnego co mogło w znacznym stopniu zagrozić potędze Rzymu. Pozostałe ważne zabytki Kercza to m.in. wybudowana w latach 1699-1703 turecka Twierdza Jenikale, miejskie Muzeum Historyczno-Archeologiczne, Świątynia Demeter oraz otaczające miasto liczne kurhany z których najsłynniejsze to Kurhan Cesarski i Kurhan Melek-Czesmienski. Budowle te stanowią prawdziwe arcydzieła architektury sepulkralnej.

Ciekawostki

  • Kercz jest najdłuższym miastem na Krymie, jego nabrzeże ciągnie się przez blisko 35 km.

mail

Multimedia