Katedra w Canterbury - panorama

Canterbury to miasto w południowo-wschodniej Anglii, położone we wschodniej części Kentu około 100 km w kierunku wschodnim od Londynu. Jego najcenniejszym zabytkiem jest monumentalna średniowieczna katedra. Jej pełna nazwa brzmi Kościół Macierzysty Kościoła Anglii i siedziba prymasa Anglii (Mother Church Of The Church of England Seat Of The Primate of All England). Pierwotna świątynia wzniesiona została tu już na początku VII wieku, a jej fundatorem był arcybiskup Augustyn (późniejszy św. Augustyn Canterbury), któremu papież polecił misję nawrócenia ówczesnej Brytanii na chrześcijaństwo. W kolejnych stuleciach kościół był sukcesywnie powiększany i rozbudowywany. Pierwsza większa przebudowa świątyni miała miejsce w drugiej połowie XI wieku, a jej głównym inicjatorem był normański biskup Lanfranc. W 1170 w Canterbury z rozkazu króla Henryka II zamordowany został arcybiskup Tomasz Becket. Po jego męczeńskiej śmierci ogłoszony został świętym co spowodowało, że do miasta zaczęli coraz tłumniej przybywać pątnicy. Swój obecny kształt katedra uzyskała podczas ostatniej większej przebudowy jaka przeprowadzona została na przełomie XIV i XV wieku. Prace wykończeniowe ciągnęły się aż do pierwszej dekady XVI wieku, kiedy to ukończona została dzwonnica Bell Harry Tower. Funkcje głównego angielskiego ośrodka katolickiego na wyspach Canterbury sprawowało aż do pierwszej połowy XVI wieku, kiedy to Henryk VIII Tudr (1491-1547) doprowadził do rozłamu Anglii z Kościołem rzymskokatolickim oraz ustanowienia niezależnego Kościoła anglikańskiego Wtedy też zniszczone zostało słynne sanktuarium Tomasza Becketa. Obecnie Canterbury stanowi duchową stolicę Anglii oraz główną siedzibę Kościoła anglikańskiego. Mimo, że mieszka tu zaledwie około 42 tysięcy osób miasto zajmuje drugie (po Londynie) najliczniej odwiedzane miejsce przez turystów w całej Anglii. O wartości historycznej i symbolicznej miasta świadczy fakt, że podczas II wojny światowej Niemcy starali zniszczyć je za wszelką cenę, by złamać ducha walczącej Anglii. W 1988 roku Katedra w Canterbury została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Odwiedzając Canterbury warto także zobaczyć założone w 598 roku Opactwo św. Augustyna, XII wieczny szpital Eastbridge Hospital, kościół św. Marcina oraz XVI wieczny Dom Tkaczy (Weavers' House).

mail