Berdyczów - panorama

Berdyczów to miasto na Ukrainie, położone nad rzeką Hniłopiat (prawy dopływ Teterewy), około 44 km w kierunku południowym od Żytomierza. W 1593 roku Berdyczów uzyskał prawa miejskie, a co za tym idzie także liczne przywileje oraz ulgi. Rozkwit miasta przypadł na czasy Augusta III (1696-1763) i Stanisława Augusta Poniatowskiego (1732-1798). Wtedy to ufundowany przez Janusza Tyszkiewicza, klasztor karmelitów bosych przebudowany został w warowną twierdzę. Całość zaś otoczona została potężnym wałem z mostem zwodzonym. W 1768 roku twierdza przetrwała 17 dni oblężenia, odpierając trzykrotnie szturmy. Pod koniec XVIII wieku Berdyczów został przyłączony do Rosji, a od 1922 roku należy do Ukrainy. Głównymi zabytkami miasta są ufundowany przez Janusza Tyszkiewicza w XVII wieku klasztor warowny karmelitów Bosych, XVIII wieczny Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny z cudownym obrazem Matki Bożej Berdyczowskiej, wzniesiony w 1826 roku kościół farny pw. św. Barbary, pochodzący z początku XX wieku sobór prawosławny św. Mikołaja, zamek oraz Pałac Radziwiłów.

mail