Twierdza w Chocimiu - panorama

Chocim to niewielka miejscowość w południowo-zachodniej części Ukrainy, położona w dolinie rzeki Dniestr około 35 km w kierunku południowym od Kamieńca Podolskiego. Miasto zostało założone w X wieku, zaś pierwszą murowaną twierdzę wzniesiono tu w połowie XIII wieku. Pierwsza większa przebudowa zamku miała miejsce w drugiej połowie XV wieku, kiedy to miasto znajdowało się pod panowaniem mołdawskiego księcia Stefana III Wielkiego (1433-1504). Oprócz nowych obwarowań powstała wówczas także kaplica zamkowa oraz gotycki pałac. Pod koniec XVI wieku, kiedy to Mołdawia stała się poddanym księstwem Imperium Osmańskiego, w murach twierdzy rozstawione zostały oddziały tureckich janczarów. W 1538 roku Chocim wraz z warownią zdobyty został przez wojska polskie pod wodzą hetmana Jana Tarnowskiego. W kolejnych latach twierdza stała się przedmiotem zaciekłych bitew pomiędzy wojskami Rzeczypospolitej i armią turecką. Wtedy to na kartach historii Polski zapisały się dwa doniosłe zwycięstwa nad Turkami. Pierwsze miało miejsce w 1621 roku, kiedy to potężna armia Rzeczypospolitej Obojga Narodów pod dowództwem hetmana Jana Chodkiewicza w sile 35 tysięcy żołnierzy, wspierana przez 40 tysięcy kozaków pod wodzą Piotra Konaszewicza-Sahajdacznego, Jacka Nerodycza-Borodawki i przy znacznym wsparciu Mołdawian rozgromiła blisko 150 tysięczną armię turecką sułtana Osmana II. Drugie pamiętne zwycięstwo zaś, odniósł sam marszałek i hetman wielki koronny Jan III Sobieski (1629-1696) w słynnej bitwie (Bitwa pod Chocimiem) stoczonej 11 listopada 1673 roku rozgramiając 35 tysięczną armię Husejna Paszy. Utrzymać Chocimia jednak się nie udało, podobnie jak odzyskać kamieńca. Turcy nie rezygnowali i w latach 1674-1676 dokonywali kolejnych najazdów, tym razem już z Podola i Kamieńca na Ukrainę i Lwów. Na początku XIX wieku Chocim wraz z twierdzą włączony został do Rosji, a później Rumunii. Ostatecznie po drugiej wonie światowej miasto stało się częścią Ukrainy. Dziś o jego dawnej świetności przypomina w pełni odrestaurowana warownia, która 2007 roku została zaliczona do "siedmiu cudów Ukrainy" (siedem najpiękniejszych historyczno-kulturowych miejsc kraju wybranych w drodze konkursu w ogólnoukraińskiej akcji).

Ciekawostki

  • W czasie wyprawy chocimskiej przeciwko Turkom zmarł hetman wielki litewski i wojewoda wileński Jan Karol Chodkiewicz.

mail

Multimedia